Pierwsza pomoc przedmedyczna i prelekcja na temat uzależnień

Uzależnienie (nałóg) – to silne pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności. Rodzajów uzależnień jest wiele.Żeby wyjść z uzależnienia należy udać się na terapię. Istnieją ośrodki terapeutyczne: zamknięte i otwarte, które pomagają wyjść z nałogu. W takich sytuacjach warto jest prosić bliskie osoby o pomoc. Wsparcie i obecność bliskich jest niezwykle ważne w leczeniu z uzależniania.

Każdemu wypadkowi towarzyszy atmosfera zdenerwowania i grozy. Skuteczne i sprawne działanie osób przystępujących do udzielania pierwszej pomocy jest zależne od wiary we własne umiejętności i od opanowania. Bierne oczekiwanie na przybycie karetki pogotowia ratunkowego jest niewłaściwe, gdyż do czasu jej przybycia może nastąpić zgon poszkodowanego z powodu tak pospolitej przyczyny, jak uduszenia się z powodu zatkania dróg oddechowych zapadniętym językiem, czy też krwotoku łatwego do opanowania.

Nigdy nie wiemy co w życiu może się zdarzyć dlatego zaprosiliśmy do naszej szkoły Pana, który wygłosił prelekcję na temat uzależnień oraz pokazał nam jak zachować się w tych trudnych wydarzeniach, nauczyliśmy się jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz mieliśmy możliwość wykonania zabiegu resuscytacyjnego na fantomie.

Zelektryzowani – żywa lekcja przyrody

W listopadzie w naszej szkole odbyły się pokazy doświadczeń fizyko – chemicznych prowadzone w formie humorystycznych scenek. Odbyliśmy zwariowaną i wesołą podróż po świecie substancji, przemian chemicznych i procesów fizycznych oraz oddziaływania elektrycznego i magnetycznego. Odważni śmiałkowie mogli sami rozpalić ogień na własnej dłoni … i nie oparzyć się, a także sprawdzić działanie pola magnetycznego. Wszystkie prezentowane pokazy poszerzyły wiedzę uczniów i rozbudziły ciekawość przyrodniczą.

Cyrk w naszej szkole

3 listopada odwiedził naszą szkołę cyrk, uczniowie mieli okazję podziwiać popisy cyrkowców, wziąć na ramiona węża i wytresować psa. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chętnie brali czynny udział w zabawie.

„Jesień w malarstwie”

Do 13 listopada uczniowie naszej szkoły mogli przynosić do biblioteki szkolnej prace wykonane dowolną techniką plastyczną, dotyczące jesieni. 50% uczniów odpowiedziało pozytywnie na ten konkurs. Prace były piękne estetycznie wykonane i kolorowe. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani dyplomami.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dnia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach niewoli stało się niepodległe.
W roku bieżącym mija 97 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – wydarzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii. Z tej okazji uczniowie klasy II i klasy V zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Biało-czerwone serce”.
Piosenka tytułowa:
https://www.youtube.com/watch?v=rAZ-BqMEfK8
Film o symbolach narodowych dla najmłodszych
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
Najważniejsze wydarzenia polskiej historii w pigułce:
https://www.youtube.com/watch?v=JrcRWaziZLU

DSCF1128 DSCF1127 DSCF1126 DSCF1125 DSCF1124 DSCF1123

Dzień Edukacji Narodowej 2015

13 października 2015 roku odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez  Panią Annę Młynarczyk i poprowadzona przez uczniów klasy 4 i 6 oraz przez zespół taneczny klasy 1 pod przewodnictwem Pani Anny Kruk, w której uczniowie wyrazili wdzięczność za trud pracy wychowawczej.

Po akademii Pan Dyrektor Benon Kukla wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, złożył również życzenia dla całego Grona Pedagogicznego z okazji ich święta następnie swoje życzenia złożyli zaproszeni goście: Pani Sekretarz Gminy Anna Kamińska oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Kondraciuk.