Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 30 września odbyły się w naszej szkole wolne i demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Każdy mógł oddać głos na jednego zgłoszonego wcześniej kandydata. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej szkolnej społeczności. Uczniowie poczuli się jak dorośli, gdyż świadomie, jak w prawdziwych wyborach, typowali przedstawicieli, którzy będą ich reprezentowali przez ten rok szkolny.
Po podliczeniu głosów ogłoszono nowy skład Samorządu Uczniowskiego:

  1. Przewodniczący: ADAM IZDEBSKI
  2. Zastępca przewodniczącego: ANETA WŁODARCZYK
  3. Skarbnik: PATRYCJA KOTUNIAK

Wszystkim uczniom dziękujemy za oddanie głosu, a nowym wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy na rzecz naszej szkoły.

Dzień Chłopaka w Siedlcach

Uczniowie klas 5-8 dzień chłopaka świętowali na wspólnym wyjeździe do Siedlec.
Najpierw projekcja filmu w kinie Helios a później wspólna zabawa w Sali zabaw Młynek i kręgielni Factory.
Uczniowie z radością spędzili czas wspólnie z rówieśnikami poza szkołą po tak długiej rozłące jaką była nauka zdalna i wakacje.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się 1 września 2021r o godz. 9.00.
Klasy 0, 1 na sali sportowej: 1 dziecko z 1 rodzicem.
Klasy 2 – 8 w salach lekcyjnych z wychowawcami.
Msza święta w Sanktuarium Świętego Krzyża w Skórcu o godz. 8.00

Narodowy Spis Powszechny

E-dziennik – rachmistrzowie telefoniczni w NSP 2021

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie przypominam, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy Państwa do udziału w nim. Możecie w ten sposób dać przykład dzieciom, jak wypełnić obowiązek spisania się. Taka okazja trafia się raz na 10 lat. Najlepiej zrobić to całą rodziną przez Internet.
W maju rozpoczną pracę rachmistrzowie spisowi. W trosce o wspólne zdrowie, realizują teraz wyłącznie wywiady telefoniczne i nikt nie powinien niepokoić Państwa w domu. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po jednym numerze telefonu 22 828 88 88. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić rozmowy.
Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, również dla Waszych dzieci. Proszę o nich pamiętać w trakcie wypełniania formularza.
Jeśli nie chcą Państwo czekać na telefon rachmistrza – warto się spisać samodzielnie przez Internet na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99.

Gminny Komisarz Spisowy

Podsumowanie wojewódzkiego konkursu edukacyjnego

„Z rodzinnej szuflady”

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Konkurs miał na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Pozwolił także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach, zachęcał do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne fotografie i dokumenty. Na konkurs nadesłano 82 prace tj. 77 prac ze szkół podstawowych oraz 5 ze szkół ponadpodstawowych. Wpłynęło 19 prac multimedialnych, 3 prace literackie, 2 filmy, 12 albumów, 6 prac przestrzennych i 41 prac plastycznych.

13 maja 2021 roku jury w składzie Dorota Pikula historyk sztuki, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Bogusław Niemirka prawnik z Polskiej Akademii Nauk oraz artysta plastyk prof. dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dokonało oceny prac. Ze względu na formę nadesłanych prac oceny dokonano w następujących kategoriach: praca plastyczna, przestrzenna, multimedialna, film, album, praca literacka oraz praca rodzinna. Szczególnie została doceniona samodzielność uczniów.

Prace oceniono w kategorii wiekowej uczniów klas I- III, IV – VI, VII-VIII oraz uczniów szkoły średniej.

Z uwagi na wysoki poziom prac jury przyznało wyróżnienia oraz nagrody tj.13 równorzędnych nagród oraz 22 równorzędne wyróżnienia. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 35 prac. Prace nadesłali uczniowie z 19 szkół.

Należą się podziękowania wszystkim autorom wykonanych prac ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce – Stany oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy ich tworzeniu za udostępnienie rodzinnych dokumentów i fotografii. Z naszej szkoły opiekun konkursu pani Monika Poślada wysłała 25 prac. Laureatom (8 uczniów) i wyróżnionym (5 uczniów) serdecznie gratulujemy pomysłowości, zaangażowania i włożonego wysiłku…a było warto!

Prace laureatów oglądać można od 9 czerwca 2021 r. na pokonkursowej wystawie w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i artykułów malarskich. Dyplomy i upominki również otrzymali uczniowie za udział w tym konkursie.

Lista laureatów konkursu „Z rodzinnej szuflady”

Kategoria: praca plastyczna

Nagroda

Amelia Duk  kl. VI

Ada Kępkowicz kl. III

Aleksandra Płatkowska kl. III

Mikołaj Płatkowski kl. III

Wyróżnienie

Martyna Myrcha kl. III

Maja Pypowska kl. III

Kategoria: praca przestrzenna

Nagroda

Zuzanna Guzek kl. VII

Amelia Kulik kl. III

Wyróżnienie

Aneta Włodarczyk kl. VII

Kategoria: album

Nagroda

Natalia Księżpolska kl. VII

Wyróżnienie

Lena Guzek kl. III

Patrycja Kotuniak kl. VI

Maja Przybyłek kl. III

Gratulujemy bardzo wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a szczególnie zaangażowania i pomysłowości.

Nowym wozem strażackim, po nowej drodze, do nowej szkoły.

Dnia 12.06.2021r. odbędzie się oficjalne otwarcie i poświęcenie Nowej Części Szkoły.
Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu, po której nastąpi przejazd do Szkoły Podstawowej na oficjalne otwarcie i poświęcenie nowych inwestycji.