„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Szanowni Państwo,
trwa zgłaszanie kandydatur do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w którym samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować osoby zaangażowane w pracę charytatywną.  Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przygotowali film informujący o tym przedsięwzięciu. W imieniu młodzieżowych radnych serdecznie proszę o udostępnienie posta https://www.facebook.com/watch/?v=1760258910798288&extid=IyOZfqy1tjRy2VDq na fanpage’u szkoły. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej ilości wolontariuszy i osób, które korzystają z ich działań. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września br.

Więcej informacji na http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Dembiński
Fundacja Civis polonus
tel. 22 827 52 49

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

https://dokumenty.men.gov.pl/7d83c88a-ee66-43a8-8612-af88c5b9333c/20200818_protegosafe_listmenigis.pdf

20200821_protegosafe_listmenigis

20200821_aplikacjaprotegosafewspolnylistmenigis

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA DĄBRÓWKA-STANY

W związku  z  zaleceniami  GIS  ,  MEN  ,  MZ OGŁASZAM  HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  KLASOWYCH W  DNIU  01.09.2020  WTOREK 

  •   GODZ.  9.00  KLASA  „0”  wych.  Dorota  Cudny  –  Oddział  przedszkolny – górny  korytarz     
  •   GODZ.  9.45  KLASA  I  wych.  Małgorzata  Bruśniak  – górny korytarz.
  •   GODZ.  10.30   KLASA  IV  wych.  Anna  Młynarczyk – górny   korytarz. 
  •    GODZ.  11.00  KLASA  II  wych.  Agnieszka  Rymuza   – górny   korytarz.
  •    GODZ.  11.30  KLASA  III  wych.  Monika  Poślada   – górny   korytarz.
  •   GODZ.  12.00  KLASA  V  wych.  Dariusz  Maros –  sala  nr. 10
  •   GODZ.  12.10   KLASA  VI   wych.  Jagoda  Olszewska –  sala  nr.  9
  •   GODZ.  12.20  KLASA VII  wych.  Edyta  Zadrożna –  sala  nr.  7
  •   GODZ.  12.30  KLASA  VIII  wych.  Elżbieta  Kluczek –  sala  nr.  10

Przed  wejściem  OBOWIĄZUJE  dezynfekcja  rąk  ( wejście  szkoły )  oraz  dla  wszystkich  noszenie  maseczki . Po  wejściu  – klasy  na  korytarzu  górnym 0,I,II,IV  oraz  pozostałe  klasy

 w  salach  lekcyjnych   oraz  zajęciu  miejsca w  ławkach – można  zdjąć  maseczki . W  czasie  wyjścia  ze szkoły – korytarz  i  sale –  obowiązuje  maseczka  na  twarzy .

W  dniu  01.09.2020  SZKOŁA  NIE  ZAPEWNIA  DOJAZDU  UCZNIÓW  –  zróżnicowane  godziny  rozpoczęcia  roku  szkolnego . Jaki  będzie  harmonogram  rozkładu  jazdy  busów  –  godzinowy  –  opublikuję  na  grupach  oraz  przekażę 01.0.2020 . Na  poszczególnych  „zebraniach  klasowych”  uczestniczą

 z  Kadry  Nauczycieli TYLKO  WYCHOWAWCA  KLASY  I  DYREKTOR.  

Bardzo proszę o zapoznanie się ze Szkolnymi Procedurami  Bezpieczeństwa Covid-19 w  roku  szkolnym  2020/2021 oraz wypełnienie deklaracji  Covid-19  rodziców ( w  związku  z  uczniami – dziećmi  )  na  rok  szkolny  2020/2021

DO  SZKOŁY  PRZYCHODZĄ  – ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  TYLKO  OSOBY  ZDROWE –  UCZNIOWE,  RODZICE  I  NAUCZYCIELE  . 

                                                                         POZDRAWIAM  

                            BENON  KUKLA  –  DYREKTOR  SZKOŁY

Oświadczenie rodziców COVID 2020-2021

Procedury bezpieczeństwa w SP w Dąbrówce-Stany COVID-19

Dzień Dziecka

Duży czy mały dzisiaj świętuje,
Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje,
Małych przyjemności, wielkich miłości,
Zdrowia, szczęścia i przyjemności,
Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!
W Dniu Dziecka każdy z nas króluje!

Wszystkiego najlepszego!

Grono Pedagogiczne

dzien dziecka mis z roza2020

 

„Wymarzona biblioteka”

W maju uczniowie z klasy II wzięli udział w konkursie plastycznym „Wymarzona biblioteka”  organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Już znamy wyniki. Do I nagrody wytypowane zostały prace trojga uczniów z naszej gminy. Wśród nich znalazła się pomysłowa praca Mikołaja Płatkowskiego. W tym konkursie również wzięła udział Lena Guzek i Maja Rybak. Dziewczynki otrzymały wyróżnienia. Wszystkie prace uczniów zostały nagrodzone. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Kartki dla żołnierza”

18 Dywizja Zmechanizowana przygotowała dla dzieci konkurs plastyczny wspierając akcję #zostańwdomu! Tematem pracy było zaprojektowanie i wykonanie „Kartki dla żołnierza” – pocztówki o tematyce wojskowej dla żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem. W klasie II tego trudnego zadania podjęły się dzieci. Najlepsze prace zostały nagrodzone grami strategicznymi. Takie nagrody otrzymali: Maja Rybak i Mikołaj Płatkowski.

Dziękujemy dzieciom, że ochoczo podejmują twórcze wyzwania. Gratulujemy!

Otwieramy przedszkola od 6 maja – nowe regulacje prawne

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wczoraj, 29 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Są one dostępne na stronach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 i http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781.

Nowe regulacje prawne załączam do wiadomości. Przekazuje również zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek. Mam nadzieję, że będę one dla Państwa pomocne, szczególnie w kontaktach z rodzicami.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
3.     Q&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN