1 litopada – Święto Wszystkich Świętych

Święto Wszystkich Świętych to dzień, w którym szczególnie myślimy o tych, których wśród nas już nie ma. Chodzimy, zapalamy znicz na grobach bliskich i otaczamy ich szczególną modlitwą.
W tym roku niestety nie możemy tego zrobić, dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany postanowili pokazać, że mimo tak ciężkich czasów pamiętają o bliskich i przekazują swój znicz.
Pamiętamy….

Budżet Obywatelski Mazowsza

Szanowni Państwo,
dzisiaj rozpoczęło się historyczne głosowanie w pierwszej edycji  Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego nagrali film promujący tę inicjatywę. Za Państwa pośrednictwem chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby poinformować ich o tej inicjatywie. Szczególnie zależy nam na uczniach. Oni też za pośrednictwem rodziców mogą oddawać swoje głosy i decydować o przedsięwzięciach, jakie zostaną zrealizowane w ich otoczeniu.

Dlatego w imieniu młodzieżowych radnych uprzejmie proszę o udostępnianie filmu na fanpage’u Waszej szkoły. 
Link do filmu https://www.facebook.com/watch/?v=653206602029872

Załączam pozdrowienia
Łukasz Dembiński
Fundacja Civis Polonus

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania przygotowaną informację  – w formie listu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących
w programie. W związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Program dla szkół – Informacja dla rodziców

Dzień Chłopaka

W klasie III z okazji Dnia Chłopaka odbyły się konkurencje sportowe „na wesoło”. Dziewczynki z rodzicami i wychowawczyniami przygotowały słodkie upominki. Chłopcy również otrzymali skarbonki, własnoręcznie wykonane przez ich koleżanki. To był wesoły i miły dzień!

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Szanowni Państwo,
trwa zgłaszanie kandydatur do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w którym samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować osoby zaangażowane w pracę charytatywną.  Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przygotowali film informujący o tym przedsięwzięciu. W imieniu młodzieżowych radnych serdecznie proszę o udostępnienie posta https://www.facebook.com/watch/?v=1760258910798288&extid=IyOZfqy1tjRy2VDq na fanpage’u szkoły. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej ilości wolontariuszy i osób, które korzystają z ich działań. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września br.

Więcej informacji na http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Dembiński
Fundacja Civis polonus
tel. 22 827 52 49

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

https://dokumenty.men.gov.pl/7d83c88a-ee66-43a8-8612-af88c5b9333c/20200818_protegosafe_listmenigis.pdf

20200821_protegosafe_listmenigis

20200821_aplikacjaprotegosafewspolnylistmenigis

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA DĄBRÓWKA-STANY

W związku  z  zaleceniami  GIS  ,  MEN  ,  MZ OGŁASZAM  HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  KLASOWYCH W  DNIU  01.09.2020  WTOREK 

  •   GODZ.  9.00  KLASA  „0”  wych.  Dorota  Cudny  –  Oddział  przedszkolny – górny  korytarz     
  •   GODZ.  9.45  KLASA  I  wych.  Małgorzata  Bruśniak  – górny korytarz.
  •   GODZ.  10.30   KLASA  IV  wych.  Anna  Młynarczyk – górny   korytarz. 
  •    GODZ.  11.00  KLASA  II  wych.  Agnieszka  Rymuza   – górny   korytarz.
  •    GODZ.  11.30  KLASA  III  wych.  Monika  Poślada   – górny   korytarz.
  •   GODZ.  12.00  KLASA  V  wych.  Dariusz  Maros –  sala  nr. 10
  •   GODZ.  12.10   KLASA  VI   wych.  Jagoda  Olszewska –  sala  nr.  9
  •   GODZ.  12.20  KLASA VII  wych.  Edyta  Zadrożna –  sala  nr.  7
  •   GODZ.  12.30  KLASA  VIII  wych.  Elżbieta  Kluczek –  sala  nr.  10

Przed  wejściem  OBOWIĄZUJE  dezynfekcja  rąk  ( wejście  szkoły )  oraz  dla  wszystkich  noszenie  maseczki . Po  wejściu  – klasy  na  korytarzu  górnym 0,I,II,IV  oraz  pozostałe  klasy

 w  salach  lekcyjnych   oraz  zajęciu  miejsca w  ławkach – można  zdjąć  maseczki . W  czasie  wyjścia  ze szkoły – korytarz  i  sale –  obowiązuje  maseczka  na  twarzy .

W  dniu  01.09.2020  SZKOŁA  NIE  ZAPEWNIA  DOJAZDU  UCZNIÓW  –  zróżnicowane  godziny  rozpoczęcia  roku  szkolnego . Jaki  będzie  harmonogram  rozkładu  jazdy  busów  –  godzinowy  –  opublikuję  na  grupach  oraz  przekażę 01.0.2020 . Na  poszczególnych  „zebraniach  klasowych”  uczestniczą

 z  Kadry  Nauczycieli TYLKO  WYCHOWAWCA  KLASY  I  DYREKTOR.  

Bardzo proszę o zapoznanie się ze Szkolnymi Procedurami  Bezpieczeństwa Covid-19 w  roku  szkolnym  2020/2021 oraz wypełnienie deklaracji  Covid-19  rodziców ( w  związku  z  uczniami – dziećmi  )  na  rok  szkolny  2020/2021

DO  SZKOŁY  PRZYCHODZĄ  – ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  TYLKO  OSOBY  ZDROWE –  UCZNIOWE,  RODZICE  I  NAUCZYCIELE  . 

                                                                         POZDRAWIAM  

                            BENON  KUKLA  –  DYREKTOR  SZKOŁY

Oświadczenie rodziców COVID 2020-2021

Procedury bezpieczeństwa w SP w Dąbrówce-Stany COVID-19