Wycieczka klas młodszych

!5 czerwca 2022 r. dzieci z klas 0, I, II, III wybrały się na wycieczkę do magicznego miejsca – „Farmy Iluzji”. Zwiedziły latającą chatę tajemnic, papugarnię, tunel zapomnienia. Wiele emocji przeżyły w labiryncie luster i zakręconym domku.

Warsztaty kulinarne

3 czerwca uczniowie klasy II uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. W czasie zajęć samodzielnie wykonali zdrowe koktajle mleczno – owocowe oraz z małą pomocą gofry z bitą śmietaną. Potem nastąpiła degustacja.

Dzień Dziecka

1 czerwca na całym świecie dzieci mają swoje święto. W naszej szkole to również był niezwykły dzień. Dopisała nam pogoda, humory i energia do  zabaw sportowych oraz zabaw przy muzyce. Nie zabrakło również smacznego poczęstunku w każdej klasie.

Zapraszamy na wystawę

Uczennica klasy V Maja Jastrzębska przygotowała prace plastyczne, które można obejrzeć na dolnym korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej. Maja napisała: „Bardzo lubię rysować! Moją ulubioną techniką jest ołówek, nie dlatego, że nie lubię kolorów, ale dlatego, że ma on bardzo dużo możliwości walorowych i można za jego pomocą osiągnąć wiele ciekawych efektów… W każdej wolnej chwili sięgam po mój szkicownik. Zapraszam Cię na moją pierwszą szkolną wystawę…”

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2022

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
    Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju         w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu                        w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 

PT KRUS w Siedlcach

  1. Brzeska 39

08-110 Siedlce

e-mail: siedlce@krus.gov.pl

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 30.05.2022 r.

Święta majowe

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Usłyszeliśmy również piękne pieśni, które wzruszały i oddawały atmosferę tamtych dni.

Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas II, III, VII, VIII pod opieką p. Renaty Pliszki oraz p. Jagody Olszewskiej. O oprawę muzyczną zadbał p. Dariusz Maros.

Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia w naszej szkole miał miejsce apel z okazji Dnia Ziemi. Odbył się quiz w którym uczniowie klas IV- VIII rywalizowali odpowiadając na pytania związane z problematyką ochrony Planety i szanowania jej zasobów, oraz zachowania Ziemi dla przyszłych pokoleń. Z rywalizacji zwycięsko wyszli uczniowie kl. V, którzy wyprzedzili klasę VI- II miejsce, i VIII- zdobywców III lokaty.

Uroczystość okrasiły występy artystyczne- uczniowie kl. V wykonali piosenkę „Ekorock”, a przedstawiciele kl.VII utwór z własnym tekstem „Ziemia jest jedna” Dariusz Maros