Konkurs Matematyczny KANGUR 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
podjął decyzję o przeniesieniu zawodów KANGUR MATEMATYCZNY 2020 na dzień 16 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

Konkursy Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu

Konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu

 

Konkurs ,,Wielkanocna Pisanka”

Program Stypendialny Horyzonty

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do uczniów z informacją o możliwości ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC przyznawanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. Uprzejmie proszę o udostępnienie przekazanych informacji.

Fundacja EFC od dziesięciu lat prowadzi Program Stypendialny Horyzonty przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem objęliśmy 735 uczniów. Obecnie wspieramy edukację 231 stypendystów. Szukamy ambitnych, otwartych i empatycznych młodych ludzi, którzy chcą zamieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia.

Rekrutację do programu prowadzimy do 31 marca. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne.

W Warszawie współpracujemy z LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatronicznym nr 1.

Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Po ukończeniu stypendium wielu z nich zrzesza się w stowarzyszeniu Alumni EFC, w którym podtrzymują nawiązane przyjaźnie i razem realizują projekty społeczne.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także rozwijanie zainteresowań np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania młodszym kolegom po realizację projektów społecznych.

Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.efc.edu.pl, gdzie znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat Horyzontów oraz innych programów Fundacji EFC. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Piękoś

XI edycja programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/20 nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” organizowanego przez firmę Maspex, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz kuratoria oświaty.

Celem programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy a także w Internecie. W ramach programu uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz oglądali filmy o tematyce bezpieczeństwa. Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały karty z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym utrwaliły zdobytą wiedzę.  Po zrealizowaniu zajęć, dzieci biorące udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, utrwalającego pozyskaną wiedzę i sprawdzającego jej poziom. Zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, z których mogą spotkać się na co dzień.. Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w programie a uczniowie klasy I imienne dyplomy.

 Agnieszka Rymuza

wychowawczyni klasy I

Certyfikat (1)

Zalecenia do szkół i placówek w sprawie koronawirus

GIS_Zalecenia do szkół i placówek ws.koronawirus_27.02.2020

Korzystania z Internetu można nauczyć się w każdym wieku

                    W czasie wolnym podczas ferii zimowych wolontariusze ze  Szkolnego Koła Wolontariusza pomagali seniorom poznawać tajniki pracy na komputerze. Zajęcia odbyły się 18 – 19 lutego 2020 r. w naszej szkole. Uczestniczki zajęć uczyły się obsługiwania przeglądarki internetowej, wyszukiwania potrzebnych informacji                     i poznawały edytor tekstu. Młodzi wolontariusze chętnie pomagali seniorkom. Wykazali się empatią i podeszli                do zadania bardzo odpowiedzialnie. Byli cierpliwi i pomocni, co wpłynęło na bardzo dobrą atmosferę zajęć.           Panie chętnie zadawały pytania i bez skrępowania prosiły o pomoc.  Mimo różnicy pokoleń  nie było trudności                 w komunikowaniu się, wręcz przeciwnie, pełne porozumienie.                                                                                                                                      Zachęcamy do poświęcenia czasu swoim bliskim, naprawdę warto.

Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo!
Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078), z uwagi na brak gabinetów stomatologicznych w szkołach gmina Skórzec zawarła porozumienie  w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” z siedzibą w Dąbrówce – Ług, ul. Garwolińska 2, 08-114 Skórzec.

Zimowe szaleństwa na lodzie

Uczniowie ze szkoły w Dąbrówce-Stany, z klas od IV do VIII z niecierpliwością czekali na dzień 7 lutego. Ta data oznaczała długo oczekiwany wyjazd na lodowisko do Siedlec pod opieką p. Dyrektora B. Kukli, p. W. Wojewódzkiego i p. A. Skorupki-Żebrowskiej. Wszyscy uczestnicy zjedli obiad w szkole i przed godziną 13 wyruszyli busem do celu, zapoznając się także z zasadami bezpiecznego korzystania ze sztucznego lodowiska- regulaminem lodowiska Ośrodka Sportu przy ul Prusa 6.

Pobyt na lodowisku okazał się wspaniałą inicjatywą na aktywne spędzanie czasu wolnego, doskonalenie swoich umiejętności oraz dostarczenie dużej porcji pozytywnych wrażeń. Wszyscy śmiało poruszali się po tafli lodowej, jednym zdarzały się niegroźne upadki, ale  po chwili żwawo i pewni siebie wstawali na nogi, gotowi czynić postępy w jeździe na lodzie. A w tym wszystkim uczniów wspierał i udzielał instruktażu p. W. Wojewódzki.

1,5 godziny spędzone na lodzie, to niesamowita zabawa i mimo braku śniegu wszyscy choć na chwilę mogli poczuć, że jest prawdziwa zima oraz cieszyć się atrakcyjnie rozpoczętym początkiem ferii zimowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu

1250x720

         Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Jak walczyć skutecznie z hejtem?

Na te i na inne pytania odpowiadaliśmy podczas pikniku edukacyjnego w Dniu Bezpiecznego Internetu, który w naszej szkole obchodziliśmy 5 lutego, czyli tuż przed feriami.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

img003 (1) img004 (1) img005