Świetlica szkolna

DZIEŃ DZIECKA

dz.dz 1dz.dz 2

Dzień Dziecka

Droga Mamo – piosenka

2

POMYSŁY NA UROCZE KARTKI NA DZIEŃ MATKI

1

świetlica

„Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II – biografia filmowa

Uwaga konkurs!!

plakat konkurs

ŚWIETLICA

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany

 

O naszej świetlicy:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Miejsce to stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.  W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne;
  • zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.
  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi;
  • zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce;
  • gry i zabawy sportowe , zabawy z piłką, zabawy ze skakanką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe;
  • zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery; Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

 

Wychowawca świetlicy :

Renata Pliszka