Biblioteka

Biblioteka szkolna w Dąbrówce-Stany

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

biblioteka

Zachęcamy do przeczytania fragmentów książek o św. Janie Pawle II:

Niezwykli Polacy Jan Paweł II

Droga do świętości

96688979_1506650866208122_5122201301702148096_n

kasdepke

BIBLIOTEKA  CZYNNA

PONIEDZIAŁEK         10.50 – 13.40

WTOREK                   12.45 – 13.40

ŚRODA                      10.50 – 12.00

CZWARTEK               10.50 – 12.00

                                   12.45 – 14.45

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji konkursowej szkolnego konkursu plastycznego

Miś – mój przyjaciel

Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna.

 1. Do konkursu przystąpiło 48 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych
 • uczniowie klas 0-I
 • uczniowie klas II-III
 1. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

Edyta Zadrożna

Kamila Kiełczykowska

Elżbieta Kluczek

Izabela Sadokierska

Dariusz Maros

 1. Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność w wykonaniu pracy. Po przeprowadzeniu analizy prac, uwzględniając liczbę prac w danej kategorii, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

 

Klasa  0 – I

I miejsce:

Natalia Dziewulska                klasa I

II miejsce:

Aleksandra Chmielewska      klasa I

Patryk Jastrzębski                 klasa I

Jakub Sitarz                           klasa I

 

III miejsce:

Filip Cudny                            klasa 0

Piotr Kubiak                          klasa 0

Dominik Wojewódzki             klasa I

                                                                                              

Klasa II – III

I miejsce:

Patrycja Kotuniak                  klasa II

Aneta Włodarczyk                 klasa III

Jakub Całka                          klasa III

 

II miejsce:

Alexsandra Grabowska         klasa III

Zuzanna Guzek                     klasa III

Kinga Włodarczyk                  klasa II

 

III miejsce:

Patryk Cis                              klasa II

Adam Izdebski                      klasa III

Bartosz Izdebski                    klasa III

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Stanach.

Posiedzenie komisji oceniającej konkursu plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków.

 

Biblioteka szkolna z okazji

 DNIA PLUSZOWEGO MISIA

ogłasza konkurs plastyczny

dla uczniów klas 0-3

 „Miś – mój przyjaciel”

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych – przedstawienie sylwetek misiów – bohaterów literackich,
 • możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

 

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych :

 • uczniowie klas 0-1,
 • uczniowie klas 2-3.

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego pluszaka , nawiązującej do tematu Miś – mój przyjaciel”.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni maksymalnej A4.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę .
 • Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę .

Termin dostarczenia prac:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 21 listopada 2016 r. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 listopada 2016r.

Powołana komisja decyduje o przyznaniu nagród. Prace będą oceniane oddzielnie dla kategorii wiekowych:

 • uczniowie klas O-I
 • uczniowie klas II-III

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a osoby wyróżnione okolicznościowe dyplomy.

Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Na wszystkich uczestników konkursu czeka niespodzianka !

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia!

 

Nauczyciel bibliotekarz

Agnieszka Rymuza

 

 LEKTURY DLA KLAS IV – VI

Klasa IV:

Brzechwa Jan „Akademia pana Kleksa”

Collodi Carlo „Pinokio”

Lewis Clive Staples „Lew, Czarownica i stara szafa”

Lindgren Astrid „Bracia Lwie Serce”

 

KLASA V:

Burnett Frances Hodgson „Tajemniczy ogród”

Molnar Ferenc „Chłopcy z Placu Broni”

Parandowski Jan „Mitologia” wybór mitów greckich

Sienkiewicz Henryk „W pustyni i w puszczy”

Twain Mark „Przygody Tomka Sawyera”

 

KLASA VI:

Jurgielewiczowa Irena „Ten obcy”

Lem Stanisław „Bajki robotów” wybór

Montgomery Lucy Maud „Ania z Zielonego Wzgórza”

Niziurski Edmund „Sposób na Alcybiadesa”

Verne Juliusz „W 80 dni dookoła świata”