Kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe – 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty  – Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie (wakacje) – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Informacje szczegółowe: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html