Kadra pedagogiczna

mgr Benon Kukla – dyrektor – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Cudna – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Bruśniak – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, wychowawca klasy drugiej

mgr Monika Poślada – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca klasy pierwszej

mgr Agnieszka Rymuza – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy trzeciej

mgr Anna Młynarczyk – matematyka, informatyka, wychowawca klasy piątej

mgr Elżbieta Kluczek – język angielski, wychowawca klasy czwartej

mgr Edyta Zadrożna – język polski, wychowawca klasy ósmej

mgr Jagoda Olszewska – nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy siódmej

mgr Dariusz Maros – przyroda, historia, biologia, muzyka, wychowawca klasy szóstej

mgr Sylwia Oknińska – język rosyjski

mgr Renata Włodarczyk – chemia

mgr Ewa Borkowska – geografia

mgr Agnieszka Redosz – fizyka

mgr Krzysztof Wyrzykowski – technika

mgr Edyta Surowiec – wiedza o społeczeństwie

mgr Dorota Miłkowska – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Urszula Napiórkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Zakrzewska – religia

mgr Zenon Czyżewski – religia

mgr Witold Wojewódzki – wychowanie fizyczne

mgr Kamila Kiełczykowska – logopeda

mgr Urszula Niedziółka – nauczyciel wspomagający

mgr Kinga Pypowska – nauczyciel wspomagający

mgr Renata Pliszka – świetlica, biblioteka

mgr Iwona Mazur – nauczyciel wspomagający