Kadra pedagogiczna

mgr Benon Kukla – dyrektor – wychowanie fizyczne

mgr Bernadeta Pypowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Bruśniak – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawca klasy trzeciej

mgr Monika Poślada – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy drugiej

mgr Agnieszka Rymuza – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy pierwszej

mgr Anna Młynarczyk – matematyka, informatyka, wychowawca klasy ósmej

mgr Elżbieta Kluczek – język angielski, wychowawca klasy siódmej

mgr Edyta Zadrożna – język polski, wychowawca klasy szóstej

mgr Bożena Biegun – religia, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka, wychowawca klasy piątej

mgr Dariusz Maros – przyroda, historia, biologia, muzyka, wychowawca klasy czwartej

mgr Sylwia Oknińska – język rosyjski

mgr Katarzyna Kowalczyk – chemia

mgr Ewa Borkowska – geografia

mgr Mariusz Chwedczuk – kodowanie, fizyka

mgr Edyta Surowiec – wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Napiórkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

mgr Zenon Czyżewski – religia

mgr Krzysztof Wyrzykowski – technika, informatyka

 

mgr Witold Wojewódzki – wychowanie fizyczne

mgr Kamila Kiełczykowska – logopedia

mgr Jagoda Olszewska – nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Niedziółka – nauczyciel wspomagający

mgr Kinga Pypowska – nauczyciel wspomagający

mgr Renata Pliszka – świetlica, biblioteka

mgr Agnieszka Skorupko – Żebrowska – nauczyciel wspomagający

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.