Home » Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

mgr Benon Kukla – dyrektor – wychowanie fizyczne

mgr Bernadeta Pypowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Poślada – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Bruśniak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Rymuza – edukacja wczesnoszkolna,

mgr Anna Młynarczyk – matematyka, informatyka

mgr Dariusz Maros – przyroda, historia,biologia, muzyka

mgr Edyta Zadrożna – język polski

mgr Elżbieta Kluczek – język angielski

mgr Sylwia Oknińska – język rosyjski

mgr Katarzyna Kowalczyk – chemia

mgr Ewa Borkowska – geografia

mgr Agnieszka Redosz – fizyka

mgr Mariusz Chwedczuk – informatyka

mgr Edyta Surowiec – wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Napiórkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

mgr Bożena Biegun – religia, wychowanie do życia w rodzinie,biblioteka, plastyka

mgr Zenon Czyżewski – religia

mgr Krzysztof Wyrzykowski – technika

mgr Andrzej Wiącek – wychowanie fizyczne

mgr Marcin Tomaszewski – wychowanie fizyczne

mgr Witold Wojewódzki – wychowanie fizyczne

mgr Kamila Kiełczykowska – logopedia

mgr Jagoda Olszewska – nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Niedziółka – nauczyciel wspomagający

mgr Kinga Pypowska – nauczyciel wspomagający

mgr Renata Pliszka – nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Skorupko – Żebrowska – nauczyciel wspomagający