Konkursy

Regulamin

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

 

1.Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastyczno – Technicznym pt. „Ozdoby świąteczne”.

Cele:

 • integracja uczniów i ich rodzin we wspólnym tworzeniu;
 • działanie na rzecz innych;
 • pozyskiwanie środków finansowych dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym;
 • rozwijanie, zdolności, pomysłowości, talentów plastycznych i technicznych uczniów przy współudziale ich bliskich.

2.Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach.

3.Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie i ich rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo…

4.Zadania konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prac w formacie dowolnym oraz w dowolnej technice plastyczno-technicznej pod hasłem: „Ozdoby świąteczne”.
 2. Prace mogą być płaskie lub przestrzenne.
 3. Powinny być wykonane z materiałów trwałych.
 4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu dowolną ilość prac z jednej rodziny.
 5. Prace powinny być starannie opisane imionami i nazwiskami uczestników konkursu.

5.Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych szkolna komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność z tematyką;
 • pomysłowość, oryginalność;
 • zaangażowanie ucznia i współtwórców pracy;
 • walory estetyczne.

6.Czas trwania konkursu

17 listopada – 8 grudnia 2016r.

7.Nagrody       

W każdej z klas zostanie wybranych 3 laureatów ze swoimi rodzinami. Uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami i statuetkami.

8.Postanowienia końcowe

Prace zostaną wycenione i sprzedane na „Świątecznym kiermaszu charytatywnym”. Zebrane pieniądze będą przekazane osobie, która potrzebuje protez by chodzić.

 1. Składanie prac

Wykonane i opisane prace przyjmują panie: Monika Poślada i Agnieszka Kulik. One również udzielają dodatkowych informacji w sprawie konkursu.

 

Życzymy pomysłowości i dobrej zabawy przy wspólnym tworzeniu.

 

Nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym rozdane!

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się w sali MOK w Siedlcach. Temat „Niepodległość w oczach dzieci i młodzieży” zrealizowało 14 osób z naszej szkoły. Wysłano 13 prac na konkurs z klasy II i jedną z klasy V. Prace powstały pod kierunkiem pani Moniki Poślady i Agnieszki Kulik.

Nagrody pieniężne dostali:

Gabriel Kępkowicz klasa II

Kacper Pypowski klasa II

Wiktoria Krasuska klasa II

Adam Anusiewicz klasaII

Maciej Sokołowski klasa II

Wyróżnienia otrzymali:

Grzegorz Sokołowski klasa II

Dominik Burchart klasa II

Mateusz Biernacki klasa II

Patrycja Kotuniak klasa II

Filip Dąbrowski klasa II

Dzieci za wyróżnienia zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Wszyscy laureaci wrócili do szkoły z pamiątkowymi dyplomami.

Życzymy dalszych sukcesów!

 

Pytania dla klas IV-VI  Quizu „Jeszcze Polska nie zginęła”

Ile jest województw w Polsce?

a)      49

b)      379

c)      16

Jaka litera została wybrana jako kryptonim godziny wybuchu powstania warszawskiego?

a)      S

b)      W

c)      P

Jak wabił się tytułowy pies z Czterech pancernych i psa?

a)      Reks

b)      Rudy

c)      Szarik

Kim był Stańczyk?

a)      Rycerzem

b)      katem

c)      błaznem

Jakie drzewo dało schronienie Stasiowi i Nel w Pustyni i Puszczy?

a)      Dąb

b)      Wierzba

c)      Baobab

Kto wcielił się w rolę Karola Wojtyły w filmie Karol. Człowiek, który został papieżem?

a)      Artur Żmijewski

b)      Cezary Żak

c)      Piotr Adamczyk

W którym roku został wyzwolony obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau?

a)      1945

b)      1820

c)      1410

Najazd którego kraju na Polskę jest określany mianem potopu?

a)      Holandii

b)      Kenii

c)      Szwecji

Kto jest autorem książki Pan Tadeusz?

a)      Adam Mickiewicz

b)      Stanisław Lem

c)      Wisława Szymborska

Do jakich mórz należy Bałtyk

a)      Przybrzeżne

b)      Wewnątrz kontynentalne

c)      Otwarte

Czyje imię nosi największe lotnisko w Polsce?

a)      Jana Pawła II

b)      Andrzeja Dudy

c)      Fryderyka Chopina

W którym mieście możemy spacerować po Długim Targu?

a)      w Krakowie

b)      we Wrocławiu

c)      w Gdańsku

Które miasto nie należy do Trójmiasta?

a)      Malbork

b)      Gdynia

c)      Sopot

O którym mieście mówi się, że jest zimową stolicą Polski?

a)      Zakopane

b)      Wisła

c)      Krynica Górska

Który model Fiata był nazywany Maluchem?

a)      126

b)      500

c)      226

Bitwa pod Monte Cassino rozegrała się:

a)      w Rosji

b)      w Polsce

c)      we Włoszech

Który władca jest pierwszym historycznym władcą Polski?

a)      Mieszko I

b)      Bolesław I Chrobry

c)      Zygmunt III Waza

Polski taniec narodowy i niegdyś popularny w Polsce samochód to:

a)      Polonez

b)      Syrenka

c)      Maluch

Jakie święto obchodzimy 11. Listopada?

a)      Narodowe Święto Niepodległości

b)      Dzień Flagi

c)      Święto Wojska Polskiego

W którym roku nastąpił I rozbiór Polski?

a)      1772

b)      2772

c)      1807

Które miasto było pierwszą stolicą Polski?

a)      Kraków

b)      Warszawa

c)      Gniezno

W którym mieście urodził się Jan Matejko?

a)      w Siedlcach

b)      w Żelazowej Woli

c)      w Krakowie

W którym dniu rozpoczęła się agresja niemiecka na Polskę?

a)      6 grudnia 1939

b)      1 września 1993

c)      1 września 1939

W którym mieście urodził się Fryderyk Chopin?

a)      w Siedlcach

b)      w Żelazowej Woli

c)      w Paryżu

Jak nazywają się ciastka, o których wspominał Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Polce?

a)      Ptysie

b)      Kremówki

c)      Snikersy

W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?

a)      1414

b)      966

c)      1410

Z ilu senatorów składa się Senat Rzeczpospolitej Polskiej?

a)      100

b)      50

c)      400

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

a)      966

b)      996

c)      1000

Jak nazywa się melodia grana co godzinę z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie?

a)      marsz

b)      hymn

c)      hejnał

Przy której warszawskiej ulicy znajduje się główna siedziba Telewizji Polskiej?

a)      Wawelskiej

b)      Wspólnej

c)      Woronicza

Jaki nominał ma najmniejsza polska moneta?

a)      1 grosz

b)      20 groszy

c)      5 groszy

Uzupełnij przysłowie: Darowanemu koniowi…. się nie zagląda

a)      Pod ogon

b)      W uszy

c)      W zęby

W którym roku zakończyła się II wojna światowa?

a)      1945

b)      1939

c)      1845

Które owoce według powiedzenia rosną na wierzbie?

a)      Jabłka

b)      gruszki

c)      mandarynki

Jak brzmi obecna dewiza Wojska Polskiego?

a)      Bóg, Honor, Ojczyzna

b)      Za wolność naszą i waszą

c)      Wolność, Całość, Niepodległość

Które województwo ma największą powierzchnię?

a)      lubelskie

b)      wielkopolskie

c)      mazowieckie

Wskaż orzeczenie w zdaniu: Spóźniona Marysia biegnie do szkoły.

a)      Spóźniona

b)      Marysia

c)      Biegnie

W którym roku koronowany na króla Polski został Bolesław Chrobry?

a)      1025

b)      1410

c)      1000

W którym roku rozpoczęła się agresja sowiecka na Polskę?

a)      17 września 1939

b)      17 września 1900

c)      17 września 1945

Które zwierzę występuje w godle Polski?

a)      Syrena

b)      Jastrząb

c)      Orzeł

Które miasto zostało siedzibą arcybiskupstwa w 1000 roku?

a)      Gniezno

b)      Chełm

c)      Częstochowa

Jak nazywa się najstarsza pieśń patriotyczna?

a)      Rota

b)      Bogurodzica

c)      Pierwsza Brygada

Kogo według przysłowia nie należy wywoływać z lasu?

a)      Wilka

b)      Leśnika

c)      Dzika

Kto stoi na czele rady ministrów?

a)      Prezydent

b)      Premier

c)      Marszałek Sejm

Z ilu posłów składa się Sejm Rzeczpospolitej Polskiej?

a)      460

b)      1440

c)      50

W którym mieście turyści odwiedzają Smoczą Jamę?

a)      w Zakopanem

b)      w Krakowie

c)      w Zielonej Górze

W którym roku Polska odzyskała Niepodległość?

a)      1918

b)      1900

c)      123

Najazd którego kraju na Polskę jest określany mianem potopu?

a)      Turcji

b)      Szwecji

c)      Rusi

Status języka regionalnego ma:

a)      język niemiecki

b)      język hucunowski

c)      język kaszubski

Jaki dzień obchodzony jest 6 grudnia?

a)      Andrzejki

b)      Mikołajki

c)      Barbórka

Banknot o jakim nominale, będący aktualnie w obiegu, ma największy rozmiar?

a)      200zł

b)      500zł

c)      10zł

Którą na świecie konstytucją jest Konstytucja 3 maja?

a)      Drugą

b)      Pierwsza

c)      Czwartą

Kto był pierwszym ukoronowanym władcą Polski?

a)      Bolesław I Chrobry

b)      Mieszko I

c)      Kazimierz Odnowiciel

W którym roku wyzwolony został obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau?

a)      1000

b)      1939

c)      1945

Gdzie urodził się Karol Wojtyła?

a)      Warszawa

b)      Wisła

c)      Wadowice

Jak nazywa się melodia grana co godzinę z wieży kościoła mariackiego w Krakowie?

a)      Hymn

b)      Hejnał

c)      Krakowiak

Kto dał przykład Polakom jak mają zwyciężać w Mazurku Dąbrowskiego?

a)      Kościuszko

b)      Bonaparte

c)      Dąbrowski

Przy której warszawskiej ulicy obraduje sejm?

a)      Miejskiej

b)      Wiejskiej

c)      Marszałkowskiej

Jak nazywa się przemówienie przedstawiające program działania rządu, który premier przedstawia Sejmowi?

a)      Weto

b)      Expose

c)      wotum zaufania

Wskaż religię dominującą w Polsce

a)      prawosławie

b)      protestantyzm

c)      rzymski katolicyzm

Bitwa pod Monte Cassino rozegrała się:

a)      we Włoszech

b)      w Anglii

c)      W Polsce

W którym kościele jest główny ołtarz stworzony przez Wita Stwosza w XV wieku?

a)      W Kościele Mariackim w Krakowie

b)      W Bazylice w Licheniu

c)      W kościele w Siedlcach

W jakiej strefie klimatu leży Polska?

a)      w ciepłej

b)      umiarkowanej

c)      w kontrolowanej

 

Jakie jest największe jezioro w Polsce?

a)      Śniardwy

b)      Kostrzyń

c)      Bałtyckie

W jakim mieście znajduje się Jasna Góra?

a)      W Częstochowie

b)      W Jasnej Górze

c)      W Gnieźnie

Z wieży jakiego budynku grany jest najbardziej znany polski hejnał?

a)      Ratusz w Poznaniu

b)      Wieża w Krakowie

c)      Kościół Mariacki w Krakowie

O którym z Polaków mówi się: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię?

a)      Karol Wojtyła

b)      Mikołaj Kopernik

c)      Lech Wałęsa

Która dynastia panowała w Polsce do 1370 roku?

a)      Piastów

b)      Jagiellonów

c)      Przemyślidów

Do jakiej grupy społecznej należała gołota?

a)      do szlachty

b)      do chłopów

c)      do arystokracji

Reprezentacyjny polski taniec narodowy inaugurujący imprezy i bale to:

a)      Polonez

b)      Kujawiak

c)      Mazur

Gdzie znajduje się fontanna Neptuna?

a)      w Gdańsku

b)      w Warszawie

c)      w Siedlcach

Jak miał na imię szewczyk, który pokonał smoka?

a)      Stańko

b)      Dratewka

c)      Łysek

Została królową w wieku 11 lat:

a)      Jadwiga

b)      Kunegunda

c)      Cecylia

Wskaż, który pierwiastek promieniotwórczy został odkryty przez Marię Skłodowską- Curie?

a)      Rad

b)      Radek

c)      Robak

Najbardziej wysunięty koniec Polski na wschód to:

a)      Kolano Bugu

b)      Kolano Bogdana

c)      Kolanko Śnieżki

Czyje imię nosi największe lotnisko w Polsce?

a)      Fryderyka Chopina

b)      Benona Kukli

c)      Stanisława Lema

Ile województw ma dostęp do morza?

a)      3

b)      10

c)      6

Ile lat trwa kadencja sejmu?

a)      4 lata

b)      5 lat

c)      14 lat

Ile lat trwa kadencja prezydenta?

a)      4 lata

b)      5 lat

c)      14 lat

Który król zasiadł na tronie po Stanisławie Auguście Poniatowskim?

a)      żaden

b)      Mieszko I

c)      Bolesław Chrobry

Psie Pole i Krzyki to dzielnice:

a)      Wrocławia

b)      Stanów

c)      Siedlec

Co to jest kontusz?

a)      Rodzaj płaszcza

b)      Pianino

c)      Muzeum Kon

Wskaż dzieło nie wchodzące w skład Trylogii Henryka Sienkiewicza:

a)      Krzyżacy

b)      Ogniem i mieczem

c)      Pan Wołodyjowski

Kogo przedstawia pomnik znajdujący się przed Pałacem Prezydenckim?

a)      Koziołka Matołka

b)      Józefa Poniatowskiego

c)      Jana Pawła II

Z iloma krajami graniczy Polska:

a)      7

b)      17

c)      13

Czyim imieniem, zgodnie z uchwałą przyjętą przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej, został ustanowiony rok 2016?

a)      Henryka Sienkiewicza

b)      Stanisława Lema

c)      Adama Mickiewicza

W setną rocznicę śmierci którego pisarza, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 2016 rok – jego rokiem:

a)      Henryk Sienkiewicz

b)      Jan Paweł II

c)      Danuta Wawiłow

Jak nazywa się ludowa zabawa, która odbywa się w Krakowie w oktawę Bożego Ciała?

a)      Lajkonik

b)      Podkoziołek

c)      Tatataj

Ile jest przypadków w języku polskim?

a)      7

b)      4

c)      12

Na Karola Wojtyłę, gdy był małym chłopcem wołano:

a)      Olek

b)      Bolek

c)      Lolek

Jaki tytuł nosi ulubiona pieśń oazowa Jana Pawła II:

a)      Arba

b)      Barka

c)      Marka

Kto miał przydomek: Poeta pianistów:

a)      Adam Mickiewicz

b)       Fryderyk Chopin

c)      Ignacy Krasicki

Jan Matejko był:

a)      Artystą

b)      Władcą

c)      pianistą

Gdzie znajduje się Centrum Nauki Kopernik:

a)      W Żelazowej Woli

b)      W Warszawie

c)      Nie ma takiego

Czy w Polsce jest Muzeum Guzików?

a)      Nie ma

b)      Jest w Łowiczu

Czy w Polsce jest Muzeum Piernika?

a)      Nie ma

b)      Jest w Toruniu

Czy w Polsce jest muzeum zapałek?

a)      Nie ma

b)      Jest w Częstochowie

Czy istnieje Muzeum Hymnu Narodowego?

a)      Nie ma

b)      Jest w Będominie

Kim był Jan Ignacy Paderewski?

a)      Plastykiem

b)      Politykiem

c)      Pianistą

Kto jest autorem słów naszego Hymnu Narodowego?

a)      Henryk Dąbrowski

b)      Jan Ignacy Paderewski

c)      Józef Wybicki

Kiedy w czasach pokomunistycznych została przywrócona korona na głowę orzełka w godle Polski?

a)      31 grudnia 1989

b)      31 grudnia 2000

c)      1 stycznia 1000

Kiedy po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne pozbawiły orła korony w godle Polski?

a)      w 1939

b)      w 1948

c)      w 1945

W którą stronę odwrócona jest głowa orła na godle?

a)      Orzeł trzyma głowę prosto

b)      W prawo

c)      W lewo

Od kiedy „Pieśń legionów” jest oficjalnie hymnem Polski?

a)      1700 r

b)      1927r

c)      1739r

Kto zaprojektował formę graficzną orła używaną do dzisiaj?

a)      Józef Piłsudski

b)      Józef Wybicki

c)      Zygmunt Kamiński

Zgodnie z legendą orła po raz pierwszy jako swój znak użył Lech. Dlaczego?

a)      Lubił orły

b)      Jego żona miała takie marzenie i chciał je spełnić

c)      Na terenach, na których zbudował Polskę, było dużo orlich gniazd

Kto napisał melodię hymnu?

a)      Autor jest nieznany

b)      Adam Mickiewicz

c)      Henryk Dąbrowski

W jakim rytmie jest melodia hymnu?

a)      Oberek

b)      Polonez

c)      Mazurek

Z ilu zwrotek składa się oficjalny hymn państwowy?

a)      3

b)      4

c)      5

Ostatnia zwrotka hymnu państwowego rozpoczyna się od słów:

a)      Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.

b)      Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany

c)      Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,

Jakimi słowami kończy się mazurek Dąbrowskiego:

a)      Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

b)      Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

c)      Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany

Wybierz poprawny zapis

a)  otwożyć

b)  odworzyć

c)  otworzyć

Wybierz poprawny zapis

a)  brzoza

b)  bżoza

c)  przoza

Wybierz poprawny zapis

a)  brzek

b)  brzeg

c)  bżeg

Wybierz poprawny zapis

a)  chrzan

b)  chżan

c)  hrzan

Wybierz poprawny zapis

a)  chrząszcz

b)  chżąszcz

c)  hrząszcz

Wybierz poprawny zapis

a)  dżewo

b)  trzewo

c)  drzewo

Wybierz poprawny zapis

a)  trzwi

b)  drzwi

c)  dżwi

Wybierz poprawny zapis

a)  grzebień

b)  gżebień

c)  krzebień

Wybierz poprawny zapis

a)  gżyb

b)  grzyb

c)  grzyp

Wybierz poprawny zapis

a)  ujrzeć

b)  ujżeć

c)  uiżeć

Wybierz poprawny zapis

a)  dziób

b)  dziub

c)  dzióp

Wybierz poprawny zapis

a)  wujt

b)  wójt

c)  wóit

Wybierz poprawny zapis

a)  spódnica

b)  spudnica

c)  sputnica

Wybierz poprawny zapis

a)  źrudło

b)  źródło

c)  ziródło

Wybierz poprawny zapis

a)  jaskółka

b)  jaskułka

c)  iaskółka

Wybierz poprawny zapis

a)  Jórek

b)  Jurek

c)  Iórek

Wybierz poprawny zapis

a)  sztuga

b)  sztóka

c)  sztuka

Wybierz poprawny zapis

a)  wróżka

b)  wrużka

c)  wrórzka

Wybierz poprawny zapis

a)  żułw

b)  rzółw

c)  żółw

Wybierz poprawny zapis

a)  dłużej

b)  dłóżej

c)  dłurzej

Wybierz poprawny zapis

a)  kożuch

b)  korzuch

c)  korzuh

Wybierz poprawny zapis

a)  choinka

b)  hoinka

c)  chojnka

Wybierz poprawny zapis

a)  chóstka

b)  hustka

c)  chustka

Wybierz poprawny zapis

a)  druh

b)  dróh

c)  druch

Wybierz poprawny zapis

a)  chałasować

b)  hałasować

c)  hałasowaci

Wybierz poprawny zapis

a)  herbata

b)  cherbata

c)  herpata

Wybierz poprawny zapis

a)  juchas

b)  juhas

c)  jóhas

Wybierz poprawny zapis

a)  wahanie

b)  wachanie

c)  wahańe

Wybierz poprawny zapis

a)  charmońa

b)  harmonia

c)  charmonia

Wybierz poprawny zapis

a)  pohater

b)  bohater

c)  bochater

 

Pytania dla zerówki i klasy I:

Od jakich imion, według legendy, pochodzi nazwa Warszawa?

a)Warsz i Szawa

b) Wars i Sawa

Kto ma największą władzę w Polsce

a)      prezydent

b)      król

Bałtyk to Polskie:

a)      morze

b)      wzgórze

Na jakim tle jest orzeł na godle Polski?

a)      Czerwonym

b)      Czarnym

Z wieży kościoła Mariackiego rozlega się:

a)      Hymn

b)      Hejnał

Kim była Syrena:

a)      Piękną kobietą

b)      Półkobieta półryba

Podczas uroczystości państwowych śpiewamy:

a)      Hymn

b)      Hymnidał

Kolumna Zygmunta znajduje się w:

a)      Warszawie

b)      Poznaniu

Zamek królewski znajduje się w:

a)      Krakowie

b)      Warszawie

Pałac Kultury i Nauki znajduje się w:

a)      Krakowie

b)      Warszawie

Jakimi pieniędzmi płac się w Polsce?

a)      Euro (€)

b)      Złoty (zł)

Czy w Polsce jest Muzeum Guzików?

a)      Nie ma

b)      Jest w Łowiczu

Jaką nazwę nosi Hymn Polski?

a)      Pieśń Wolności

b)      Mazurek Dąbrowskiego

W Polsce nie ma:

a)      Kolumny Zygmunta

b)      Wieży Eiffla

Czy istnieje Muzeum Hymnu Narodowego?

a)      Nie ma

b)      Jest w Będominie

Czy Polska należy do Unii Europejskiej?

a)      Tak

b)      Nie

Które miasto nie leży w Polsce:

a)      Olsztyn

b)      Berlin

Jakie kolory ma flaga Polski?

a)      Biały i czerwony

b)      Biały i czarny

Jakie miasto jest stolicą Polski?

a)      Watykan

b)      Warszawa

Człowiek, który jest obywatelem Polski, to:

a)      Pakistańczyk

b)      Polak

Zaznacz polskiego sportowca.

a)      Martin Schmitt

b)      Kamin Stoch

W Polsce władzę sprawuje:

a)      król

c)      prezydent

Sąsiadem Polski jest:

a)      Rosja

b)      Grecja

Sąsiadem Polski jest:

a)      Niemcy

b)      Malta

Sąsiadem Polski jest:

a)      Ukraina

b)      Grecja

Na jakim kontynencie leży Polska?

a)      w Azji

b)      w Europie

Zaznacz nazwisko wielkiego Polaka

a)      Jan Paweł II

b)      Jan Gutenberg

Jaką nazwę nosi Hymn Polski?

a)      Mazurek Dąbrowskiego

b)      Polska, nasza Polska!

Które zwierzęta żyją w Polsce na wolności?

a)      Małpy, żyrafy

b)      sarny, lisa

Które miasta leżą w Polsce:

a)      Kraków, Gniezno

b)      Moskwa, Paryż

Flaga Polski jest:

a)      Biało – czerwona

b)      Czerwono – niebieska

Które miasto jest stolicą Polski?

a)      Kraków

b)      Warszawa

Która rzeka przepływa przez Polskę?

a)      Wisła

b)      Sekwana

Stolica Polski to:

a)      Lublin

b)      Warszawa

Gdzie możemy obejrzeć pamiątki związane z historią Polski:

a)      w zoo

b)      w muzeum

Syrenka warszawska miała

a)      rybi ogon

b)      kopyta

Słowo „Ojczyzna” pochodzi od słów:

a)      żyzna ziemia

b)      ziemia ojców

Który z zabytków możemy obejrzeć w Warszawie:

c)      smocza jama

a)      kolumna Zygmunta
Smoczą jamę możemy obejrzeć w:

a)      Wilkowyjach

b)      Krakowie

Największa polska rzeka to:

a)      Bug

b)      Wisła

Smok wawelski zjadał:

a)      Kasztany

b)      owcę

Polskie godło to:

a)      bocian

b)      biały orzeł na czerwonym tle

Bałtyk to nazwa

a)      Gór

b)      morza

Nasza ojczyzna to

a)      Afryka

b)      Polska

Najwyższe góry w Polsce to:

a)      Złote góry

b)      Tatry

Warszawa leży nad:

a)      Morzem

b)      Wisłą

Polskie morze to:

a)      Atlantyk

b)      Bałtyk

Kolory polskiej flagi to:

a)      Biały i czerwony

b)      biały i niebieski

W Polsce rządzi:

a)      Prezydent

b)      dziadek Mróz

W naszym kraju mówimy:

a)      po grecku

b)      po polsku

Mieszkańcy naszego kraju to:

a)      Polacy

b)      Rosjanie

Polska leży w:

a)      Afryce

b)      Europie

Z ilu zwrotek składa się oficjalny hymn państwowy?

a)      20

b)      4

W jakim rytmie jest melodia Mazurka Dąbrowskiego?

a)      Polonez

b)      Mazurek

Zgodnie z legendą orła po raz pierwszy jako swój znak użył Lech. Dlaczego?

a)      Jego żona miała takie marzenie i chciał je spełnić

b)      Na terenach, na których zbudował Polskę, było dużo orlich gniazd

Ukochany Sawy to:

a)      Wars

b)      Warszawiak

Jakie święto obchodzimy 11. listopada?

a)      Narodowe Święto Niepodległości

b)      Okarynki

Jak brzmi przydomek Zosi, bohaterki wiersza dla dzieci napisanego przez Juliana Tuwima?

a)      Samosia

b)      Dziwaczka

Jest w herbie Warszawy…

a)      Orzeł

b)      Syrena

Legendarny  założyciel państwa polskiego to:

a)      Lech

b)      Czech

Reprezentacyjny polski taniec narodowy inaugurujący imprezy i bale to:

a)      Polonez

b)      Mazur

Jakie miasto zbudowali Wars i Sawa?

a)      Warszawa

b)      Siedlce

Nad jaką rzeką leży Warszawa?

a)      Kostrzyń

b)      Wisła

Co było wskazówką dla Lecha, w którym miejscu ma się osiedlić?

a)      Gniazdo orła

b)      Tęcza

Jak nazywali się bracia Lecha?

a)      Bolek i Lolek

b)      Czech i Rus

Gdzie pan Hilary znalazł okulary w wierszu Juliana Tuwima?

a)      W kieszeni

b)      Na nosie

Hejnał, grany o godzinie 12.00 z Kościoła Mariackiego w Krakowie gra:

a)      Trębacz

b)      DJ

Z kim przyszło walczyć Szewczykowi Dratewce?

a)      Z duchami

b)      Z czarownicą

W jaki sposób Szewczyk pokonał smoka?

a)       owcą wypełnioną siarką

b)      Utopił go

W którym województwie leży Dąbrówka Stany?

a)      mazowieckim

b)      lubelskim

Z jakim miastem wiąże się Legenda o Smoku Wawelskim:

a)      Kraków

b)      Siedlce

Z jakim miastem wiąże się Legenda o Syrence:

a)      Warszawa

b)      Poznań

Z jakim miastem wiąże się Legenda o Lechu, Czechu, Rusie?

a)      Warszawa

b)      Gniezno

Z jakim miastem wiąże się Legenda o Piernikach:

a)      Warszawa

b)      Toruń

Z jakim miastem wiąże się Legenda o Złotej Kaczce:

a)      Warszawa

b)      Kraków

Gdzie znajduje się Centrum Nauki Kopernik:

a)      W Warszawie

b)      Nie ma takiego

Czy w Polsce jest muzeum zapałek?

a)      Nie ma

b)      Tak, jest w Częstochowie

Czy w Polsce jest Muzeum Piernika?

a)      Nie ma

b)      Jest w Toruniu

„Jeszcze Polska nie zginęła!”

Quiz wiedzy o Polsce


Regulamin

Cele konkursu:

– rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań krajem ojczystym

– wzbogacanie wiedzy o kulturze, historii i  życiu codziennym w Polsce

– kształtowanie postawy lokalnego patrioty

– podniesienie poziomu umiejętności językowych

 

Założenia

Uczestnik Konkursu – uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrówce Stanach, kl. I-VI oraz odział przedszkolny „zerówka”

 

Komisja Konkursowa – komisja złożona z Uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach, wspierana przez nauczycieli: Edytę Zadrożną, Kingę Pypowską i Agnieszkę Kulik.

 

Organizator konkursu – Edyta Zadrożna, Kinga Pypowska i Agnieszka Kulik

 

Egzaminatorzy Honorowi – Wójt gminy Skórzec/pracownicy Urzędu Gminy w Skórcu, Dyrektor Szkoły Benon Kukla

 

Zwycięzcy – Komisja Konkursowa wyłoni łącznie trzy zwycięskie klasy: jedna z klas w kategorii kl. „zerówka” – I, jedna w kategorii klas I-II i jedna z klas w kategorii kl. „IV-VI”.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości i opublikowane na stronie internetowej.

Punktacja – O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę. Punkty przydziela komisja wyznaczona przez organizatora konkursu za każdą prawidłową odpowiedź. Sumuje punkty uczniów z danej klasy.

Kategorie wiekowe – Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

kl „0” – I; kl. II-III; kl. IV-VI

 

Przebieg:

Konkurs będzie trwał od 7 listopada 2016 r. do 10 listopada 2016 r. Dla klas IV-VI będzie przeprowadzony w dwóch etapach: I pisemny, II ustny. Klasy młodsze jeden etap – ustny.

 Etap ustny będzie przeprowadzany na przerwach śródlekcyjnych, od godziny 8.00 do 13.00. Uczniowie będą odpowiadali na pytania przed komisją egzaminującą. Pytania dotyczą wiedzy o gminie Skórzec i Polsce (m.in. zagadnienia: historii, prawa, wiedzy o języku, ciekawostki z Polski, życie codzienne w naszej Ojczyźnie). Pytania mają formę zamkniętą – każde zawiera warianty odpowiedzi.

 Uczniowie ustawiają się jeden za drugim przed komisją konkursową. Obok siebie nie mogą stać uczniowie z tej samej klasy, czyli powinni ustawić się na przemian,

np. jeden uczeń z klasy I, jeden uczeń z klasy II, jeden z kl. I, jeden z kl. II itd.;

lub uczeń kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. IV, kl. V, kl. VI itd.

Każdy uczeń  losuje dwa pytania. Udziela odpowiedzi indywidualnie. Osoby posiadające orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą udzielać odpowiedzi w parze z uczniami ze swojej klasy.

 Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują punkt dla swojej klasy. Zwycięzcą będzie ta klasa, która uzbiera najwięcej punków.

 Etap pisemny (kl. IV-VI): każda klasa otrzymuje 40 pytań podzielonych na zestawy. Każdy zestaw zawiera inne pytania. W zależności od ilości uczniów w klasie zestawy będą zawierały inną liczbę pytań w poszczególnych klasach. Łącznie każda z klas będzie miała tyle samo pytań, czyli taką samą szansę na zdobycie odpowiedniej liczny punków.

Kto pierwszy ten lepszy – uczniowie wszystkich klas ustawiają się do odpowiedzi ustnej do komisji konkursowej według zasady, że obok siebie nie może stać dwóch uczniów z tej samej klasy (wyjątek uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

 

Harmonogram konkursu

  Poniedziałek – klasy „0”- I

                klasy starsze – etap pisemny

Wtorek – klasy II-III odpowiedzi ustne na parterze

 Środa – kasy IV-VI odpowiedzi ustne na parterze

Czwartek –  kto pierwszy ten lepszy,

                      egzamin przed Egzaminatorami Honorowymi

                     

Pytania i sugestie proszę kierować do Agnieszki Kulik na adres e-mail: apa.kulik@gmail.com