Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Po lenistwie wakacyjnym rozpoczął się czas pełen wrażeń. We wrześniu nikt z nas się nie nudził. Przyszliśmy do szkoły, świętowaliśmy Dzień Kropki, Dzień Głośnego Czytania, planowaliśmy imprezy i wycieczki, a także wybieraliśmy samorządy klasowe.
Przyszedł czas na wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z zasadami samorządności wyłoniliśmy w demokratycznym głosowaniu nowy zarząd, który będzie reprezentował uczniów w bieżącym roku szkolnym.