Pierwsza pomoc

W naszej szkole działa koło zainteresowań Pierwszą Pomocą. Uczęszczają w nim uczniowie z klasy 6 i 5. Uczniowie opatrywali rany z użyciem sztucznej krwi i ran, wykonywali RKO dorosłego i układali w pozycji bezpiecznej.
Koło odbywa się w piątki na 6 lekcji. Zapraszamy chętnych do poszerzenia wiedzy z udzielana pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadzi p. Urszula Napiórkowska