Gdy wolności nadszedł czas…

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

Przedstawiciele uczniów z klas IV-VIII przygotowali krótki montaż poetycko-muzyczny przypominający drogę Polaków do odzyskania wolności: rozbiory, powstania, I wojna światowa i wreszcie ten dzień – odzyskanie niepodległości.
Trudy jakie pokonywało Polskie wojsko pod dowództwem Józefa Piłsudskiego upamiętniliśmy piękną postawą – słuchając w skupieniu recytacji wierszy i śpiewanych pieśni patriotycznych.

Ojczyzno ma…
Rota
Pierwsza brygada
Białe róże
C.K. Norwid „ Moja piosnka druga ”
Legiony
Niepodległa niepokorna