„Szkoła do hymnu”

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata.

Nasza szkoła tak jak w poprzednich latach również włączyła się do akcji śpiewając wspólnie cztery zwrotki hymnu. HYMN