Podsumowanie wojewódzkiego konkursu edukacyjnego

„Z rodzinnej szuflady”

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Konkurs miał na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Pozwolił także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach, zachęcał do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne fotografie i dokumenty. Na konkurs nadesłano 82 prace tj. 77 prac ze szkół podstawowych oraz 5 ze szkół ponadpodstawowych. Wpłynęło 19 prac multimedialnych, 3 prace literackie, 2 filmy, 12 albumów, 6 prac przestrzennych i 41 prac plastycznych.

13 maja 2021 roku jury w składzie Dorota Pikula historyk sztuki, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Bogusław Niemirka prawnik z Polskiej Akademii Nauk oraz artysta plastyk prof. dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dokonało oceny prac. Ze względu na formę nadesłanych prac oceny dokonano w następujących kategoriach: praca plastyczna, przestrzenna, multimedialna, film, album, praca literacka oraz praca rodzinna. Szczególnie została doceniona samodzielność uczniów.

Prace oceniono w kategorii wiekowej uczniów klas I- III, IV – VI, VII-VIII oraz uczniów szkoły średniej.

Z uwagi na wysoki poziom prac jury przyznało wyróżnienia oraz nagrody tj.13 równorzędnych nagród oraz 22 równorzędne wyróżnienia. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 35 prac. Prace nadesłali uczniowie z 19 szkół.

Należą się podziękowania wszystkim autorom wykonanych prac ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce – Stany oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy ich tworzeniu za udostępnienie rodzinnych dokumentów i fotografii. Z naszej szkoły opiekun konkursu pani Monika Poślada wysłała 25 prac. Laureatom (8 uczniów) i wyróżnionym (5 uczniów) serdecznie gratulujemy pomysłowości, zaangażowania i włożonego wysiłku…a było warto!

Prace laureatów oglądać można od 9 czerwca 2021 r. na pokonkursowej wystawie w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i artykułów malarskich. Dyplomy i upominki również otrzymali uczniowie za udział w tym konkursie.

Lista laureatów konkursu „Z rodzinnej szuflady”

Kategoria: praca plastyczna

Nagroda

Amelia Duk  kl. VI

Ada Kępkowicz kl. III

Aleksandra Płatkowska kl. III

Mikołaj Płatkowski kl. III

Wyróżnienie

Martyna Myrcha kl. III

Maja Pypowska kl. III

Kategoria: praca przestrzenna

Nagroda

Zuzanna Guzek kl. VII

Amelia Kulik kl. III

Wyróżnienie

Aneta Włodarczyk kl. VII

Kategoria: album

Nagroda

Natalia Księżpolska kl. VII

Wyróżnienie

Lena Guzek kl. III

Patrycja Kotuniak kl. VI

Maja Przybyłek kl. III

Gratulujemy bardzo wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a szczególnie zaangażowania i pomysłowości.