Walentynki

Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego o nazwie pochodzącej od św. Walentego. Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).

W naszej szkole Walentynki obchodziliśmy 15 lutego. Tego dnia uczniowie klas 0-3 uczący się stacjonarnie mogli skorzystać z poczty walentynkowej funkcjonującej dzięki bibliotece szkolnej. Uczniowie klas starszych swoje wykonane walentynki przesyłali za pomocą komunikatorów internetowych. Wśród uczniów i nauczycieli królował oczywiście kolor czerwony.