Konkurs plastyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w  11  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
zał nr 2 regulamin woj zgłoszenie dziecka 2021
zał nr 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2021
zał nr 3 informacja na temat danych osobowych 2021
media do Szkoły 2021 rok
Skan Regulaminu Bezpiecznie na Wsi woj. 2021