Wyniki powiatowego konkursu plastycznego ”Pocztówka – moja Niepodległa”

Na wystawie zaprezentowano wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione w powiatowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych „Pocztówka – moja Niepodległa”. Konkurs został zorganizowany w ramach XVII edycji uroczystości „Dni Niepodległej” oraz 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu było propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych, rozwijanie ich pasji plastycznych i historycznych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny.

Do konkursu opiekun Monika Poślada zgłosiła z naszej szkoły 40 prac.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, klasy 0-3, uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-6, uczniowie szkół podstawowych, klasy 7-8. Do konkursu zgłosiło się 374 uczestników 15 placówek oświatowych

Nagrody otrzymały:

ADA KĘPKOWICZ KL. III

AMELIA KULIK KL. III

JULIA RYBAK KL. III

MAJA PRZYBYŁEK KL. III

MARTYNA MYRCHA KL. III

 

Wyróżnienia otrzymały:

MAJA BIERNACKA KL. III

ALEKSANDRA PŁATKOWSKA KL. III

WIKTORIA BAREJA KL. III

MAJA JASTRZĘBSKA KL. IV

ALEKSANDRA CHMIELEWSKA KL. V

PATRYCJA KOTUNIAK KL. VI

Uczennice otrzymały dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie przyznano pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.