ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA DĄBRÓWKA-STANY

W związku  z  zaleceniami  GIS  ,  MEN  ,  MZ OGŁASZAM  HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  KLASOWYCH W  DNIU  01.09.2020  WTOREK 

  •   GODZ.  9.00  KLASA  „0”  wych.  Dorota  Cudny  –  Oddział  przedszkolny – górny  korytarz     
  •   GODZ.  9.45  KLASA  I  wych.  Małgorzata  Bruśniak  – górny korytarz.
  •   GODZ.  10.30   KLASA  IV  wych.  Anna  Młynarczyk – górny   korytarz. 
  •    GODZ.  11.00  KLASA  II  wych.  Agnieszka  Rymuza   – górny   korytarz.
  •    GODZ.  11.30  KLASA  III  wych.  Monika  Poślada   – górny   korytarz.
  •   GODZ.  12.00  KLASA  V  wych.  Dariusz  Maros –  sala  nr. 10
  •   GODZ.  12.10   KLASA  VI   wych.  Jagoda  Olszewska –  sala  nr.  9
  •   GODZ.  12.20  KLASA VII  wych.  Edyta  Zadrożna –  sala  nr.  7
  •   GODZ.  12.30  KLASA  VIII  wych.  Elżbieta  Kluczek –  sala  nr.  10

Przed  wejściem  OBOWIĄZUJE  dezynfekcja  rąk  ( wejście  szkoły )  oraz  dla  wszystkich  noszenie  maseczki . Po  wejściu  – klasy  na  korytarzu  górnym 0,I,II,IV  oraz  pozostałe  klasy

 w  salach  lekcyjnych   oraz  zajęciu  miejsca w  ławkach – można  zdjąć  maseczki . W  czasie  wyjścia  ze szkoły – korytarz  i  sale –  obowiązuje  maseczka  na  twarzy .

W  dniu  01.09.2020  SZKOŁA  NIE  ZAPEWNIA  DOJAZDU  UCZNIÓW  –  zróżnicowane  godziny  rozpoczęcia  roku  szkolnego . Jaki  będzie  harmonogram  rozkładu  jazdy  busów  –  godzinowy  –  opublikuję  na  grupach  oraz  przekażę 01.0.2020 . Na  poszczególnych  „zebraniach  klasowych”  uczestniczą

 z  Kadry  Nauczycieli TYLKO  WYCHOWAWCA  KLASY  I  DYREKTOR.  

Bardzo proszę o zapoznanie się ze Szkolnymi Procedurami  Bezpieczeństwa Covid-19 w  roku  szkolnym  2020/2021 oraz wypełnienie deklaracji  Covid-19  rodziców ( w  związku  z  uczniami – dziećmi  )  na  rok  szkolny  2020/2021

DO  SZKOŁY  PRZYCHODZĄ  – ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  TYLKO  OSOBY  ZDROWE –  UCZNIOWE,  RODZICE  I  NAUCZYCIELE  . 

                                                                         POZDRAWIAM  

                            BENON  KUKLA  –  DYREKTOR  SZKOŁY

Oświadczenie rodziców COVID 2020-2021

Procedury bezpieczeństwa w SP w Dąbrówce-Stany COVID-19