Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą dnia 31. 07. 2020r. w godzinach 12.00 – 13.00.