Home » Uncategorized » Nie taki ze mnie mocarz – profilaktyka uzależnień.

Nie taki ze mnie mocarz – profilaktyka uzależnień.

5 grudnia uczniowie klas 7  i 8 mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniu promującym akcję “Stop dopalaczom”. W trakcie zajęć  edukacyjnych przekazane były uczniom informacje  dotyczące efektów działania dopalaczy i ich składu, zagrożeń jakie wiążą się z ich zażywaniem i sprzedażą. Celem tych zajęć było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. Dopalaczy, pobudzenie do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz  jak pomóc rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Uczniowie mieli okazję zobaczyć film, mogli zadawać pytania, pracowali w zespołach odpowiadając na problemowe pytania, takie jak: przyczyny brania dopalaczy, skutki używania dopalaczy, jak nie ulec namowie.