Home » Uncategorized » Dzień życzliwości

Dzień życzliwości

21 listopada po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka są: potrzeba szacunku, uprzejmość, serdeczność, uśmiech, dobre uczynki i niesienie bezinteresownej pomocy innym. Pani Renata Pliszka oraz Pani Agnieszka Skorupka-Żebrowska przygotowały gazetki szkolne na temat życzliwości, które powinny motywować do tego, by nasze życie stało się łatwiejsze i przyjemniejsze. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Życzliwie, razem, blisko”. Udekorowane zostały drzwi każdej sali lekcyjnej, a uczniowie mieli możliwość napisać pozdrowienia i życzliwe słowa na kolorowych serduszkach, które potem wspólnie ułożyli w łańcuch życzliwości. Wszyscy chętnie włączyli się do zabawy, uczniowie z zainteresowaniem czytali Dekalog Życzliwości i zwroty życzliwości. Pokazaliśmy, że życzliwość w naszej szkole nie jest abstrakcyjnym pojęciem, że pamiętamy, aby życzliwość była obecna codziennie – nie tylko od święta. Życzymy Wszystkim dużo optymizmu, serdecznego spojrzenia na drugiego człowieka, uśmiechu i radości.