Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

16 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Inscenizację pt.: „Nasza klasa” przygotowała pani Monika Poślada a taniec do tego przedstawienia opracowała pani Anna Kruk. Po uroczystej akademii, uczniowie złożyli przed Panem Dyrektorem ślubowanie, że będą szanować książki i o nie się troszczyć… Następnie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i mogli sobie wybrać zakładkę do książki wykonaną przez panią Bożenę Biegun.