Dzień Edukacji Narodowej 2015

13 października 2015 roku odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez  Panią Annę Młynarczyk i poprowadzona przez uczniów klasy 4 i 6 oraz przez zespół taneczny klasy 1 pod przewodnictwem Pani Anny Kruk, w której uczniowie wyrazili wdzięczność za trud pracy wychowawczej.

Po akademii Pan Dyrektor Benon Kukla wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, złożył również życzenia dla całego Grona Pedagogicznego z okazji ich święta następnie swoje życzenia złożyli zaproszeni goście: Pani Sekretarz Gminy Anna Kamińska oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Kondraciuk.