Archive for Marzec, 2020

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego

piątek, 27 marca, 2020

                                                                                                                                                            Dąbrówka-Stany, 26.03.2020r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”  i  KLASY   I

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DĄBRÓWCE-STANY NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

           W  związku  z  zarządzeniem  nr 8/2020  Wójta  Gminy  Skórzec  z  dnia  27 stycznia  2020 r.   w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest  gmina Skórzec

oraz

Na  podstawie §11b. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. ( Dz. U. poz. 530 z 2020 r. ):

W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty, o których  mowa  w  art. 158 ustawy       z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki  postępowania  rekrutacyjnego w formie  list  kandydatów, o których  mowa  w  art. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje  się  do  publicznej  wiadomości  także  na  stronach  internetowych  tych  jednostek.”

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

 1. BULIK ZOFIA                                  CZERNIEJEW
 2. BAZAK ADRIAN                              CZERNIEJEW
 3. CABAJ  WIKTORIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 4. CHMIELEWSKA LENA                   OZORÓW
 5. DĄBROWSKA ALEKSANDRA        DĄBRÓWKA-STANY
 6. ISKRA JAN                                       DĄBRÓWKA-STANY
 7. NIEDZIAŁEK SZYMON                  CZERNIEJEW
 8. PŁATKOWSKI FRANCISZEK          KŁÓDZIE
 9. PROKURAT AMELIA  MARIA        DĄBRÓWKA-STANY
 10. ROJEK BARTOSZ                           OZORÓW
 11. SZOSTEK   ALEKSANDER             KŁÓDZIE
 12. ZDANOWSKA LENA                      OZORÓW

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  „0”

BRAK

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

 1. BIERNACKI MACIEJ   HUBERT            DĄBRÓWKA-STANY
 2. BORKOWSKI JAKUB                            DĄBRÓWKA-STANY
 3. CABAJ GABRIELA                                 DĄBRÓWKA-STANY
 4. DUK LENA                                            CZERNIEJEW
 5. GDACZYŃSKA JULIA                           DĄBRÓWKA-STANY
 6. GRABOWSKA EMILIA                         DĄBRÓWKA-STANY
 7. IZDEBSKA ALICJA                                DĄBRÓWKA-STANY
 8. JASTRZĘBSKA DARIA                          DĄBRÓWKA-STANY
 9. KALISZ MARIA                                     OZORÓW
 10. KULIK CECYLIA                                    DĄBRÓWKA-STANY
 11. PAŁKA    NATALIA                                DĄBRÓWKA-STANY
 12. PŁATKOWSKI DAWID   ANDRZEJ       KŁÓDZIE
 13. REDOSZ ZUZANNA   KLAUDIA          DĄBRÓWKA-STANY
 14. RYBAK KACPER                                   OZORÓW
 15. SITARZ GABRIELA                               KŁÓDZIE
 16. URBAN ANNA                                      OZORÓW
 17. WOJEWÓDZKI MARCEL                      DĄBRÓWKA-STANY
 18. WYRĘBEK PIOTR                                 CZERNIEJEW

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  KLASY  I  

BRAK

 

 

Rodzice  uczniów,  którzy  jeszcze  nie  złożyli   wniosku  o  przyjęcie  do  klasy „0”   i klasy I  proszeni  są  o  pobranie  wniosku  z  internetowej  strony  szkoły  –  szpstany.pl  i  wysłanie  WYŁĄCZNIE w  formie  skanu lub zdjęcia  na  adres e-mail  szkolastany@wp.pl  lub  na  telefon  dyrektora  szkoły  Benon  Kukla  663-541-726 (jeżeli  ktoś z  Państwa będzie  miał pytanie lub złożył wniosek do innej placówki  oświatowej proszę  o  kontakt  na  wyżej  wymieniony numer  telefonu).

BENON  KUKLA

 

 

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

czwartek, 26 marca, 2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLASY „0” i KLASY 1 W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO S.P. DĄBRÓWKA-STANY

poniedziałek, 23 marca, 2020

W  związku  z  pismem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  marca  2020 r.  syg.   DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z  uwagi
na  obecną  sytuację  epidemiologiczną  i  aspektami  organizacyjnymi  dotyczącymi  rekrutacji  do  publicznych  placówek  wychowania przedszkolnego i publicznych  szkół  podstawowych  dla  rodziców  uczniów  którzy  jeszcze  nie  złożyli  deklaracji , wniosku  ;

ZARZĄDZAM 

  –     możliwość  składania  wniosku , deklaracji  na  adres  szkoły  :

szkolastany@wp.pl   w  formie  skanu , zdjęcia

–     na  telefon  dyrektora  szkoły  Benon Kukla  663-541-723  w  formie skanu , zdjęcia  .

–     dostarczenia  do  szkoły  w  formie  pisemnej  –  NIE  ZALECANE  z  uwagi  uniknięcie  przez  rodziców  wychodzenia  z  domu  i  kontaktu  z  obsługą szkoły .

–     wysłanie  listem  –  NIE  ZALECANE

PO  USTANIU  ZAGROŻENIA  BĘDZIE  MOŻLIWE  UZUPEŁNIENIE  DOKUMENTACJI  W  POSTACI  PAPIEROWEJ .

Dbajmy  o  swoje i rodziny  zdrowie  oraz pracowników  szkoły  i  pracowników  poczty .

Benon  Kukla – dyrektor  szkoły .

ZARZADZENIE REKRUTACJA KLASA 0 I KL. 1

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_17_List_MEN.pdf

Zdalne nauczanie

środa, 18 marca, 2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w całym kraju, w celu prowadzenia nauki zdalnej z uczniami w naszej szkole, od czwartku funkcjonuje grupa Ósma Stany w aplikacji Messenger, zostały również utworzone grupy dla klas 4 – 7.

Mają  one nazwy: Czwarta Stany, Piąta Stany, Szósta Stany, VII Stany.

Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci dołączyły do swoich klas.

Nauczanie przedmiotu geografia i kontakt z nauczycielem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

Kolejne informacje zostaną przekazane Państwu po wydaniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego oficjalnych szczegółowych informacji odnośnie zdalnego nauczania.

Prosimy również o śledzenie bieżących wpisów na stronie naszej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych.

środa, 18 marca, 2020
W załączeniu znajduje się list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych, proszę o zapoznanie się z jego treścią.
2020_03_17_List_MEN

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

poniedziałek, 16 marca, 2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Materiały do samokształcenia w domu

poniedziałek, 16 marca, 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.

W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych.

Strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedstawiamy poniżej.

TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów

pasma edukacyjne TVP

Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl. 

Edukacja wczesnoszkolna

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

https://www.matzoo.pl/

http://pisupisu.pl/

http://www.zyraffa.pl/

https://www.dyktanda.net/

https://sieciaki.pl/

https://www.wierszedladzieci.pl/

http://historiadladzieci.pl/

https://szaloneliczby.pl/

tabliczka mnożenia

https://klikankowo

symetria dla najmłodszych

wolne lektury

https://www.ortograf.pl/

https://eduzabawy.com

https://mojedziecikreatywnie.pl

https://dyktanda.online/app/

Specjalne potrzeby edukacyjne, materiały ćwiczeniowe:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Ćwiczenia utrwalające 1

Ćwiczenia utrwalające 2

 

Klasy 4 – 8

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.matzoo.pl/

https://pl.khanacademy.org/math

Aplikacje i strony do nauki matematyki

Klasa 8

Zdalne lekcje

Zestawy zadań powtórkowych do egzaminu CKE

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z matematyki online

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

piątek, 13 marca, 2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN

Zaktualizowana informacja dot. zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach (1)

 

Konkurs Matematyczny KANGUR 2020

piątek, 13 marca, 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
podjął decyzję o przeniesieniu zawodów KANGUR MATEMATYCZNY 2020 na dzień 16 kwietnia 2020 r. godz. 9.00

Konkursy Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu

piątek, 13 marca, 2020

Konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu

 

Konkurs ,,Wielkanocna Pisanka”