Archive for 11 lutego, 2020

Opieka stomatologiczna

wtorek, 11 lutego, 2020
Szanowni Państwo!
Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078), z uwagi na brak gabinetów stomatologicznych w szkołach gmina Skórzec zawarła porozumienie  w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” z siedzibą w Dąbrówce – Ług, ul. Garwolińska 2, 08-114 Skórzec.
Porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej