Archive for Październik, 2017

ŚLUBUJEMY…

piątek, 27 października, 2017

 Pierwszoklasiści  są już pełnoprawnymi uczniami. 26 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień…

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Pan Benon Kukla dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach”  dotykając ołówkiem,  ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było  zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji król Ołówkos, w tej roli uczeń klasy IV, potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Po pasowaniu wychowawczyni wręczyła uczniom dyplomy, natomiast Sekretarz Gminy Pani Anna Kamińska podarowała  niespodzianki z logo gminy.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, którzy również złożyli ślubowanie. Przyrzekli pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem,  słuchać uważnie, o czym mówi i doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Fotorelację z uroczystości można obejrzeć w zakłądce GALERIA

Konkurs Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2017”

piątek, 27 października, 2017

24 X 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Konkursie Piosenki Religijnej „Cantate Deo 2017” organizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Konkurs odbył się pod patronatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

W kategorii wiekowej  klas I-III nasza uczennica Patrycja Kotuniak zdobyła wyróżnienie za wykonanie pieśni „Ognia daj lampie mej”, a wraz z nią akompaniujący na keyboardzie Mikołaj Kołodziejski.

W kategorii wiekowej klas IV- VII wystąpił też  nasz szkolny zespół muzyczny „Okarynki” w składzie: Kinga Tkaczyk, Iza Włodarczyk, Julia Strzalińska, Weronika Suszek i Mikołaj Kołodziejski. Zaprezentowali oni pieśń „Nie wie nikt”.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele naszej szkoły- pani Bożena Biegun i pan Dariusz Maros.

Kącik zadumy o Janie Pawle II

piątek, 27 października, 2017

Jan Paweł II –  To nasz Wielki Rodak – chluba narodu!!!

W dniach 5 – 20 X 2017 r. w pomieszczeniu Biblioteki Szkolnej, P. Bożena Biegun przygotowała
Kącik Zadumy poświęcony Janowi Pawłowi II.

IMG_20171016_074249

W czasie przerw międzylekcyjnych, uczniowie mogli posłuchać piosenek poświęconych Wielkiemu Papieżowi oraz wysłuchać Jego przemówień.

Karol Józef Wojtyła (Jan Paweł II)

Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów.

20 czerwca 1920 r.  został ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika.

Edmund – brat Karola – studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.
Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką, już w tym wieku według jego katechetów wyróżniała go ogromna wiara.
14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola.
Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim.

W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r. Karol pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.
1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza.

 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
15 listopada 1946 r. wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu) w Rzymie, które ukończył w 1948 r. z dyplomem summa cum laude.
W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety.
W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę „De Angelis” („O Aniołach”). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór – razem przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także spływy kajakowe na Mazurach.

W roku 1956 objął katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak.

W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.
Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi „Totus Tubus” (łac. „Cały Twój”), kierował je do Matki Chrystusa.

30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem.

29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.
Jako pasterz diecezjalny starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.
Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe w roku 1978,  Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godz. 16:16.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX w.
Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz.
Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.
Pontyfikat Jana Pawła II był drugi co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej – 32 lata – sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy Jezusa).
Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między ziemią a księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne podczas których odwiedził 135 krajów i 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii, odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.
Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i kanonizował 478 świętych.
Ojciec Święty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża – apostoła.
Papież chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 r., który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991r. w Częstochowie, 2016 w Krakowie).
Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu Zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek 31 marca wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6°C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia.

2 kwietnia o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność a o godz. 19.00 wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego świata.
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005r, w którym uczestniczyło na placu św. Piotra ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.
13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI (następca Jana Pawła II) zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Formalny proces rozpaczał się 28 czerwca 2005 r., kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został polski ksiądz Sławomir Oder. 2 kwietnia 2007 r. zakończyła się faza diecezjalna procesu i wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych.
1 maja 2011r. papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II – BŁOGOSŁAWIONYM.

27 kwietnia 2014rpapież Franciszek, ogłosił Go ŚWIĘTYM.

Bibliografia:

Adam Boniecki: Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków, Znak 1983
ks. Mieczysław Maliński: Droga do Watykanu. Wydawnictwo: Literackie
Joseph Ratzinger: Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik. Kraków, Wydawnictwo Święty Paweł, 2007

Warsztaty plastyczne pt: „Jesienne kwiaty”

piątek, 27 października, 2017

Dnia 21września 2017 r.  P. Maria Woźniak –  Prezes Stowarzyszenia  „ Równy Start” z Wołyniec oraz P. Bożena Biegun – nauczyciel naszej szkoły, przeprowadziły WARSZTATY  PLASTYCZNE  pt.: „Jesienne kwiaty”w  ramach zajęć Wolontariatu Szkolnego.

W zajęciach wzięli udział  nauczyciele i uczniowie z kl. IV – VII. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać tzw. „Metodę Cukierkową” i wykonać nią jesienne róże.

W czasie wykonywania prac uczestnikom dopisywał dobry humor i twórcze zaangażowanie.  Uwieńczeniem Warsztatów był kosz róż, który wykonały obie Panie i wręczyły go jako pamiątkę warsztatów – Panu Dyrektorowi Benonowi Kukla.

 

IMG_20170921_171213

Dzień Edukacji Narodowej

wtorek, 17 października, 2017

17 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie klasy szóstej pod okiem Pani Anny Młynarczyk zaprezentowali krótką inscenizację. Uczniowie obdarowali nauczycieli miłymi życzeniami i słodkościami od rodziców.

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazał  wszystkim pracownikom, dyrektor szkoły Benon Kukla. Serdecznie powitał nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów oraz gości, którzy zaszczycili swoją obecnością Panią Sekretarz Annę Kamińską i księdza proboszcza Piotra Wojtyłę oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Następnie Pani Sekretarz i ksiądz Proboszcz, również wyrazili słowa uznania dla wszystkich pracowników szkoły. Złożyli podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w kształtowanie młodego pokolenia.

 

 

 

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

niedziela, 15 października, 2017

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_z_okazji_dnia_edukacji_narodowej.pdf

Życzenia

piątek, 13 października, 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy,image001

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

 

z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej  pragnę w imieniu własnym oraz pracowników Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie podziękować Państwu za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą, za konsekwentne działania w podnoszeniu jakości kształcenia, a w szczególności  za trud i wysiłek związany z wdrażaniem reformy edukacji.

Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków. Życzę, aby nigdy Państwu nie brakło nowatorskich pomysłów i wytrwałości w dążeniu do coraz lepszego wypełniania swoich zadań oraz tego, by wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości, które dodadzą sił do pokonywania trudności codziennego życia.

Z wyrazami szacunku

 

Dyrektor
Delegatury w Siedlcach
Kuratorium Oświaty w Warszawie

/-/

Adam Skup

Z wizytą na komendzie

piątek, 13 października, 2017

12 października 2017 roku uczniowie klas I i II odwiedzili Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszej stronie oraz na stronach:

http://tygodniksiedlecki.com/t42130-uczniowie.sp.w.dabrowce..stany.z.wizyta.w.komendzie.htm

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsi/aktualnosci/12020,Uczniowie-SP-w-Dabrowce-Stany-z-wizyta-w-komendzie.html

Światowy Dzień Zwierząt

piątek, 13 października, 2017

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierzątekologów i ekologii, który głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt  trwający do 10 października. Obchody tego dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.

Tyle z historii, a teraz kilka słów o nas…

W naszej szkole postanowiliśmy również włączyć się w organizację tego ważnego święta. Na dolnym korytarzu przygotowaliśmy tablice, na których każdy z uczniów mógł powiesić podobiznę swego pupila. I tak po kolei pojawiały się fotografie i rysunki naszych czworonożnych przyjaciół czy skrzydlatych domowników. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak NASZE ZWIERZĘTA SĄ WAŻNE DLA NAS I JAK BARDZO JE KOCHAMY !!!

DSC_0238  DSC_0237

Obok psów i kotów na ściance zawitały świnki morskie, chomiki, króliki, gołębie i papugi.  Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych – rodziców oraz nauczycieli czy pracowników szkoły.

 

A teraz garść naszych przemyśleń z okazji Światowego Dnia Zwierząt:

  • Zgadzamy się ze świętym Franciszkiem, że zwierzęta to nasi bracia, że czują tak samo jak ludzie, cieszą się, kochają, ale też smucą się czy cierpią.
  • Uważamy za świętym Janem Pawłem II, że ten cichy i skromny, ale jakże wielki duchem patron zwierząt ma być dla nas katolików wzorem do naśladowania, bo jak upomina papież „ci, którzy wierzą w Boga Stwórcę – członkowie Kościoła katolickiego, powinni pamiętać, że odpowiedzialność za całe stworzenie jest elementem ich wiary”.
  • Przypominamy też za Janem Pawłem II, że „pierwszą instytucją kształtującą postawy jest rodzina i to w niej dziecko powinno uczyć się miłości do przyrody”.
  • Zwracamy uwagę na los bezdomnych czworonogów czy znęcanie się nad zwierzętami. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o to, by nie byli obojętni na krzywdę i cierpienie, lecz reagowali w porę, zanim będzie za późno !!!

Podziękowanie

wtorek, 10 października, 2017

dabrowska_stany