Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2022

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
    Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju         w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu                        w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 

PT KRUS w Siedlcach

  1. Brzeska 39

08-110 Siedlce

e-mail: siedlce@krus.gov.pl

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 30.05.2022 r.

Święta majowe

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Usłyszeliśmy również piękne pieśni, które wzruszały i oddawały atmosferę tamtych dni.

Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas II, III, VII, VIII pod opieką p. Renaty Pliszki oraz p. Jagody Olszewskiej. O oprawę muzyczną zadbał p. Dariusz Maros.

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Wiosna to pora roku, w której przyroda budzi się do życia.
Na wsi w tym czasie jest coraz więcej prac do wykonania, które czasami wiążą się z powstaniem różnego rodzaju zagrożeń. Z tego powodu w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli KRUSu, którzy pokazali uczniom w jaki sposób powinni zachowywać się nie tylko dzieci, ale również dorośli żeby zoptymalizować bezpieczeństwo podczas prac polowych.

Zaelektryzowani „Poczuj chemię do fizyki”

Tuż przed świętami wielkanocnymi w naszej szkole miał miejsce niesamowity pokaz doświadczeń chemiczno – fizycznych „Poczuj chemię do fizyki”.

Chemia i fizyka to wiedza praktyczna, która może przydać się nam w życiu codziennym. Celem pokazu  było przybliżenie tajników fizyki i chemii w bardzo prosty i atrakcyjny sposób, zrozumiały dla tych najmłodszych i najstarszych uczniów szkoły.
W trakcie pokazu miały miejsce zabawy i doświadczenia, w niektórych z nich mogli wziąć udział uczniowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa z gazami (ciekły azot, hel, metan), ale również ciekawe zjawiska z fizyki (ciśnienie w próżni). Uczniowie mieli okazje zobaczyć poduszkowiec, który uniósł chętnego ucznia w powietrze.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do Polskich szkół.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.


Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_ukraińskim

Pismo dotyczące przyjmowania cudzoziemców

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy–najwazniejsze-dzialania-mein

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was

Solidarni z Ukrainą

                      SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE!

 Organizujemy w naszej szkole zbiórkę niezbędnych artykułów na potrzeby dzieci z Ukrainy, które przebywają z rodzicami w  Ozorowie przy zakładzie R&J Uprawa Pieczarki Sztandera.

Miejsce zbiórki Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany od 3 marca 2022r. do 8 marca 2022 r.

Prosimy o przygotowanie środków higieny: mydła, żele pod prysznic, szampony, pasta i szczoteczki  do zębów, ręczniki małe i kąpielowe (nowe, nieużywane) oraz wilgotne chusteczki.

 Istnieje  bardzo duże prawdopodobieństwo że do Naszej Szkoły Podstawowej  w  Dąbrówce-Stany  będą  uczestniczyły na zajęciach uczniowie  z  Ukrainy – na obecną chwilę  nie  wiadomo ile dzieci i w jakim wieku . Wtedy zdiagnozujemy ich potrzeby ( artykuły szkolne itp. )  i będziemy organizowali następne  akcje pomocy.

Dziękujemy za zaangażowanie.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. W tym roku przypada on 8 lutego. Z racji ferii, w naszej szkole dzień ten obchodziliśmy 15 lutego.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Plik i Folder to bohaterowie projektu, który jest wynikiem współpracy NASK z Grupą Artystyczną Zygzaki. Te dwie fikcyjne postacie wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tym projekcie z zaciekawieniem obejrzeli spektakl a następnie wzięli udział w burzliwej dyskusji na temat bezpieczeństwa w sieci oraz uzależnieniach od elektroniki i sposobami radzenia sobie z tym dzisiejszym zagrożeniem.