Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 2022

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
    Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju         w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu                        w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 

PT KRUS w Siedlcach

  1. Brzeska 39

08-110 Siedlce

e-mail: siedlce@krus.gov.pl

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 30.05.2022 r.

Święta majowe

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Usłyszeliśmy również piękne pieśni, które wzruszały i oddawały atmosferę tamtych dni.

Program uroczystości został przygotowany przez uczniów klas II, III, VII, VIII pod opieką p. Renaty Pliszki oraz p. Jagody Olszewskiej. O oprawę muzyczną zadbał p. Dariusz Maros.

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Wiosna to pora roku, w której przyroda budzi się do życia.
Na wsi w tym czasie jest coraz więcej prac do wykonania, które czasami wiążą się z powstaniem różnego rodzaju zagrożeń. Z tego powodu w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli KRUSu, którzy pokazali uczniom w jaki sposób powinni zachowywać się nie tylko dzieci, ale również dorośli żeby zoptymalizować bezpieczeństwo podczas prac polowych.

Zaelektryzowani „Poczuj chemię do fizyki”

Tuż przed świętami wielkanocnymi w naszej szkole miał miejsce niesamowity pokaz doświadczeń chemiczno – fizycznych „Poczuj chemię do fizyki”.

Chemia i fizyka to wiedza praktyczna, która może przydać się nam w życiu codziennym. Celem pokazu  było przybliżenie tajników fizyki i chemii w bardzo prosty i atrakcyjny sposób, zrozumiały dla tych najmłodszych i najstarszych uczniów szkoły.
W trakcie pokazu miały miejsce zabawy i doświadczenia, w niektórych z nich mogli wziąć udział uczniowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa z gazami (ciekły azot, hel, metan), ale również ciekawe zjawiska z fizyki (ciśnienie w próżni). Uczniowie mieli okazje zobaczyć poduszkowiec, który uniósł chętnego ucznia w powietrze.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Nasza szkoła również włączyła się w akcję na znak solidarności z osobami z autyzmem. 

W tym roku udało nam się spotkać razem i świętować, uczestnicząc w programie słowno- muzycznym – klasy 4-8 oraz w spotkaniu warsztatowym dla klas 0-3.  Główną bohaterką warsztatów była Maria z książki ” Maria i ja”, dziewczynka z autyzmem.  Dzieci zostały zapoznane z głównymi trudnościami, z jakimi borykają się osoby z autyzmem. Mogły wcielić się w rolę takiej osoby uczestnicząc w przygotowanych ćwiczeniach. Zostały również zapoznane z alternatywną metodą komunikacji,  piktogramami. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach.

Wszyscy uczniowie na znak solidarności, znaleźli coś niebieskiego w swojej garderobie, a na piersi każdemu ” usiadł” niebieski motyl. 

W poszukiwaniu wiosny…

21 marca klasy 0-III wyruszyły ze swoimi wychowawczyniami do lasu przywitać pierwszy Dzień Wiosny. Ochoty na spacer dodało uczniom bystre słońce. Dzieci maszerując poszukiwały zwiastunów wiosny, obserwowały otaczającą przyrodę oraz śpiewały piosenki. Powitały wiosnę wiwatując zielono-żółtymi pomponami oraz puszczały bańki mydlane. Dla uatrakcyjnienia wycieczki uczniowie z poszczególnych klas wzięli udział we współzawodnictwie w biegach. Po powrocie ze spaceru swoje wrażenia odzwierciedlili rysując barwne obrazki kredą, na placu przed szkołą. Na zakończenie dzieci spotkały się w sali sportowej rywalizując ze sobą w zawodach.

PODZIĘKOWANIE!

Z całego serca dziękujemy Uczniom, ich Rodzicom oraz wszystkim, którzy się zaangażowali w zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy przebywających w R&J Sztandera

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość kosmetyków, środków higieny osobistej i ręczników.

Jesteście wspaniali !!!

W dniu 8 marca zebrane dary zostały przekazane przez przedstawicieli Rodziców i Uczniów potrzebującym.

Podziękowania kierujemy również do druhów strażaków z OSP Czerniejew, którzy pomogli w transporcie zebranych darów.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do Polskich szkół.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.


Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_ukraińskim

Pismo dotyczące przyjmowania cudzoziemców

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy–najwazniejsze-dzialania-mein

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was